Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lars Haukaas: Likelønnsarbeidet må skje på alle arenaer

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- For å få til ytterligere likestilling og likelønn i arbeidslivet må menn ta mer ansvar for de forpliktelsene familiene har i hjemmet. Familiepolitikk og arbeidslivspolitikk henger nøye sammen i arbeidet for å få en høyere grad av likelønn, skriver Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

- Arbeidslivet i Norge har fremdeles likelønnsutfordringer som alle må ta på alvor. I Spekter er det selvsagte utgangspunkt for likelønnsarbeidet at ingen seriøs arbeidsgiver skal lønne kvinner og menn ulikt bare fordi kvinner er kvinner og menn er menn.

Haukaas er skeptisk til at likelønn skapes ved en utjevning av ulike lønnsnivå mellom sektorer eller yrkesgrupper, gjerne manns- og kvinnedominerte.

- Et lønnssystem som for en vesentlig del bygger på å måle verdiskapningen og de resultatene kompetansen skaper (output-kompetanse), kan ikke uten videre sammenlignes med lønnssystemer hvor verdiskaping og resultat i liten grad måles, og hvor lønn i det vesentligste baseres på regulering og den målbare kompetansen i individenes utdanning og dokumenterte erfaring (input-kompetanse).

Et bedre tiltak er å få flere kvinner til å jobbe heltid, skriver Haukaas. Den skjeve fordeling av omsorgsarbeid i hjemmet er en av årsakene til at flere kvinner enn menn jobber deltid.

Haukaas mener kontantstøtten forsinker likelønnsarbeidet og bør revurderes.

- Når en familie mottar kontantstøtte, viser det seg igjen at det er kvinnene som blir hjemme med barna.

- Et av de viktigste tiltakene i likelønnskampen synes å være å få til en større likestilling innad i familien. Først når mennene tar større ansvar på hjemmebane kan vi anta at lønns- og karriereforskjellene vil utjevne seg. Derfor må vi legge bedre til rette for at flere menn kan og ønsker å ta større ansvar i hjemmet. I tillegg må vi jobbe med holdninger og inngrodde vaner som gjør at ungdommen fortsatt velger svært tradisjonelle utdanninger og yrker.

Lars Haukaas sender stafettpinnen videre til forskningsleder ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), Øystein Gullvåg Holter

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Likelønn er likestilling

21. september, 2007

Kaia

For å få likelønn må man ha likestilling på hjemmebane. Så lenge han ikke gidder å ta sitt ansvar i huset blir det umulig å skape like arbeidsforhold i arbeidslivet. Punktum.

Lars Haukaas: Likelønnsarbeidet må skje på alle arenaer

21. september, 2007

Roar

Kan ikke si meg helt uenig Kaia, men allikevel: Kan det bli helt balanse på alle arenaer? Eller er det mønsteret vi har i dag godt på noen måter?

Lars Haukaas: Likelønnsarbeidet må skje på alle arenaer

21. september, 2007

Ruth

Ikke alt du skrev ga like god mening men en ting er riktig: dagens utdanningsmønster må skape mange kvinnelige ledere. Jeg er derfor ikke så bekymret for målsetningen om likestilling i norske styrer etc.

Lars Haukaas: Likelønnsarbeidet må skje på alle arenaer

21. september, 2007

Frida :)

Er helt enig med Haukaas i at det er innad i familien likestillingen må skapes. Den skjeve arbeidsfordelingen gjør det vanskelig å få til en god likestilling i arbeidslivet. Å tro at det blir likelønn over hele linja, fra bransje til bransje er utopi. Men lik lønn for likt arbeid bør være oppnåelig og helt nødvendig!

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?