Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Erfaringer fra Island
Av www.likelonn.no

- I Island har man for tiden en spennende debatt om likelønn og foreldrepermisjon, skriver Kristín Ástgeirsdóttir, direktør ved det islandske Likestillingssenteret,

I denne serien presenteres likelønnsarbeidet i de nordiske landene. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

Regjeringen på Island ønsker å halvere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn innen 2011. I 2006 viste forskning fra Ligestillingssentret en forskjell på 15,6 prosent. For å oppnå regjeringens mål er det satt ned tre arbeidsgrupper med forskjellige fokusområder.

... Les hele artikkelen
Erfaringer fra Danmark
Av www.likelonn.no

- De første skritt i arbeidet for likelønn må tas tidlig, allerede i barnehagealderen. Det skriver Sofie Carsten Nielsen, souschef i Likestillingsavdelingen i Danmark.

I denne serien presenteres likelønnsarbeidet i de nordiske landene. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

Også i Danmark tjener menn i gjennomsnitt mer enn kvinner, i gjennomsnitt mellom 12 og 19 prosent. Korrigert for utdannelse, alder og ervervserfaring er lønnsforskjellen fremdeles på mellom 2 og 6 prosent, som ikke kan forklares statistisk.

- Det kønsopdelte arbejdsmarked er den største enkeltforklaring på, ... Les hele artikkelen

Erfaringer fra Sverige
Av www.likelonn.no

- Lönekartläggning är ett bra verktyg för att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män – om det används, skriver den svenska jämställdhetsombudsmannen Anne-Marie Bergström..

I denne serien presenteres likelønnsarbeidet i de nordiske landene. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

Alle arbeidsgivere i Sverige er pålagt å sammenligne lønn mellom kvinner og menn hvert år. Alle forskjeller må kunne begrunnes, og hvis det ikke finnes noen saklig grunn for forskjellen skal lønnen utjevnes i løpet a... Les hele artikkelen

Erfaringer fra Finland
Av www.likelonn.no

- I Finland har egne likelønnspotter til omsorgsyrker i offentlig sektor bidratt til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, skriver Pirkko Mäkinen, Likestillingsombud i Finland.

I denne serien presenteres likelønnsarbeidet i de nordiske landene. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

Forskjellene i Finland er store mellom kvinner og menns lønn. Som et av de 5 landene i EU med størst forskjeller, sier man at en finsk kvinnes euro bare er 80 cent.

- Arbetsmarknaderna är starkt tudelade. Kvinnor arbetar oftast inom kvinnodominerade branscher och män på motsvarande sätt inom ... Les hele artikkelen

Manuela Ramin-Osmundsen: Kjønn og lønn
Av www.likelonn.no
- 16.06.06 ble Likelønnskommisjonen satt ned. I etterkant av det kan jeg konstantere to ting: mange venter spent på rapporten og engasjementet og debatten er høyst levende. Likestilling er fremdeles en viktig, tung og krevende agenda, skriver barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.
Les hele artikkelen
Finn Bergesen jr.: Kjønn - ingen begrunnelse for ulik lønn
Av www.likelonn.no
- Det foreligger heldigvis ikke informasjon som viser at det er systematisk forfordeling av kvinner i forhold til menn når det gjelder lønn i vår sektor, skriver Finn Bergesen jr., administrerende direktør i NHO.
Les hele artikkelen
Heidi Grande Røys: Likelønn meir enn lokale tillegg
Av www.likelonn.no
- Eg vil ikkje utelukke at det kan verte teke initiativ til å vurdere særskilte lyft av kvinnedominerte yrke, skriver fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.
Les hele artikkelen
Christl Kvam: Grande Røys sitter med nøkkelen til likelønn
Av www.likelonn.no
- Gamle likelønnstiltak har for lengst vist at de ikke virker. Samtidig har staten som arbeidsgiver sluppet unna sitt ansvar alt for lenge. Her sitter fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys med nøkkelen. Den må hun våge å bruke! oppfordrer Christl Kvam, leder i Akademikerne.
Les hele artikkelen
Randi Reese: Verdsetting av kvinner må vises i lønningsposen
Av www.likelonn.no
- Jeg er møkka lei av alt pratet om likelønn. Hvor er handling og resultater som monner spør Randi Reese, forbundsleder i Fellesorganisasjonen.
Les hele artikkelen
Lisbeth Normann: Krever opptrappingsplan for likelønn
Av www.likelonn.no
Om få uker kan hun bli valgt til ny forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. Her skriver Lisbeth Normann, helsefaglig direktør ved Aker Sykehus, om likelønn, verdsetting og anerkjennelse i Likelønnsstafetten.
Les hele artikkelen
Gro Møllerstad: Den uforklarlige lønnsforskjellen
Av www.likelonn.no
- Kvinner er redde for å virke grådige når de forhandler om lønn. Dermed ender de opp med mindre i lønningsposen enn menn, mener hodejeger Gro Møllerstad.
Les hele artikkelen
Hilde Haugsgjerd: En fargerik utfordring
Av www.likelonn.no
- Det er rart at det er nødvendig med en likelønnskommisjon i Norge i 2007. Det er 46 år siden arbeidslivets organisasjoner laget likelønnsavtale. Alle regjeringer etter den tid, LO og NHO har siden hatt likelønn på sitt program. Men fortsatt er målet ikke nådd, skriver redaktør Hilde Haugsgjerd.
Les hele artikkelen
Kjersti Løken Stavrum: En helt spesiell arbeidstaker
Av www.likelonn.no
- Kvinnen er fremdeles en spesiell arbeidstager. Det skader lønnsutviklingen hennes, skriver redaktør Kjersti Løken Stavrum.
Les hele artikkelen