Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Tilretteleggingsgaranti gir resultater
NAV er fornøyd med resultatene fra de fem fylkene der tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede og personer med redusert arbeidsevne har vært tilgjengelig. Flere arbeidstakere og arbeidssøkere har kommet i jobb eller blitt stående i jobb.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Positiv erfaring med nytt lønnstilskudd
Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er et nytt virkemiddel for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Lønnstilskuddet er nå landsdekkende, og AFI slår i en rapport fast at tilskuddet bidrar til å hindre eller forsinke avgangen til uførepensjon.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Manglende sykefraværsrutiner i butikk
Manglende rutiner for sykefravær og verneombudsordning gjør at mange av Arbeidstilsynets tilsyn har endt med reaksjoner. HK kaller det en kynisk bransje.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Søk midler hos NHOs Arbeidsmiljøfond
Siden 1987 har NHO støttet forsknings- og utviklingsprosjekter til forbedring av arbeidsmiljøet ved norske bedrifter. Søknadsfristen i år nærmer seg men det er ennå mulig å søke om støtte til et arbeidsmiljøprosjekt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Inkluderende arbeidsliv globalt
Regjeringen går foran med sju punkter for å styrke arbeidstakerrettigheter i andre land og gjøre arbeidslivet mer anstendig globalt.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Hvor inkluderende er IA?
Dagens avtale om et mer inkluderende arbeidsliv gjelder til 2009. Allerede i høst vil YS og HSH gjennomføre en undersøkelse om effekten av IA-avtalen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Arbeidsledige innvandrere halvvert
Innvandrerledightene er halvvert på de siste tre år, og IMDis Osmund Kaldheim håper flere innvandrere får jobb i helse- og skolesektoren.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Økt samarbeid senker fraværet
En undersøkelse gjort i Danmark viser at økt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege ved sykefravær gir kortere fravær. Dermed ligger alt til rette for at den nye sykemeldingsblanketten i Norge skal gi resultater.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Fremdeles gjenstår mye inkludering
Inkluderende Arbeidsliv (IA) har som mål å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid. Allikevel er sysselsettingsgraden lav og arbeidsledigheten høy blant funksjonshemmede.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
1 av 2 i arbeid eller utdanning

Et nytt toårig kvalifiseringsprogram ble testet gjennom 25 prosjekter der innvandrere uten fast tilknytning til arbeid eller studier fikk en ny sjanse. Kvalifiseringen ble en suksess etter at nær halvparten av innvandrerne som deltok fikk jobb eller utdanning.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Et trafikklys mot mobbing

Arbeidstilsynet og jobbingutenmobbing presenterer 10 gode råd for å forebygge mobbing. Sammen med STAMI sitt trafikklys kan det hjelpe din bedrift i arbeidet for en mer inkluderende arbeidsplass.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/IA i praksis
Sykefraværet fortsetter å øke
Avtalen inkluderende arbeidsliv ser ikke ut til å ha noen effekt. Regjeringen venter at sykefraværet fortsatt vil stige i år og vi er langt unna målet om 20 prosent reduksjon i fraværet.
Les hele artikkelen