Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Nytt pensjonssystem lansert
Stoltenberg-regjeringen la fredag 20. oktober fram forslag til ny pensjonsordning. Det nye systemet skal gjøre det umulig å bli minstepensjonist, hevder Regjeringen, og sier at alle vil komme til å få mer.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Arbetslivsinstitutet legges ned
Nytt forslag til statsbudsjett fra den nye svenske regjeringen gjør at det svenske Arbetslivsinstitutet legges ned. STAMI uttrykte sin beklagelse overfor ALI.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
NHO skuffet over satsningen på FoU
Norges satsning på forsking og utvikling er lav i forhold til resten av Norden, og ligger på halvparten av hva EU setter som mål. NHO er skuffet over dette, og ser med gru på en eventuell svekkelse av SkatteFUNN-ordningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Statsbudsjettet for 2007
Regjeringen skal ha sykefraværet ned, og i statsbudsjettet får bedriftene mer av det økonomiske ansvaret for sykelønnen. I tillegg vil regjeringen satse på økt innsats på arbeidsmarkedstiltak.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Kommentarer til statstbudsjettet

Arbeidstakerorganisasjonene applauderer regjeringens statsbudsjett og kaller det et balansert budsjett som gir mer til fellesskapet. Opposisjonen mener budsjettet gir vanlige folk regningen, mens NHO frykter at budsjettet legger for stort press på norsk økonomi.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
nav.no åpnet
Tekniske problemer utsatte åpningen av nav.no, men nå fungerer nettsidene til den nye arbeids- og velferdsetaten. Aetat.no og trygdeeaten.no er dermed ikke lenger i bruk. Samtidig åpner landets første NAV pilotkontor på Trøgstad.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Næringsministeren går av

Næringsminister Odd Eriksen slutter som statsråd av hensyn til familie og nominasjon som fylkesrådsleder i Nordland. Ny næringsminister blir Dag Terje Andersen.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Årets innvandrer 2006
Innvandrere fra de nye EU-landene av 2004 har i liten grad benyttet seg av norske velferdsordninger. Fremragende arbeid med innvandrerungdom gjorde at Osman Mohammed Aden i går ble tildelt Innvandrerprisen 2006.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Evaluering av arbeidsmarkedstiltak

Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at arbeidsmarkedstiltakene har fungert og ført til at flere er i arbeid. Lønnstilskudd har den største effekten.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Pensjonsmelding utsatt

Regjeringen utsetter sin stortingsmelding om opptjening og uttak av alderspensjon. Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål i pensjonsreformen, og regjeringen trenger ekstra tid for å fullføre arbeidet.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Flere innvandrere i jobb med Intro

Introduksjonsprogrammet har gitt gode resultater og nå vil Bjarne Håkon Hanssen intensiverer arbeidet med integrering av innvandrere i arbeidslivet. Dermed skal bedriftene bli mer oppmerksomme på den store ubrukte arbeidskraftsreserven.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Sykefraværet koster dyrt

Det reviderte nasjonalbudsjettet fikk en smell på 2,3 milliarder på grunn av økt sykefravær. Fraværet vil stige med 8 prosent i år, stikk i strid med IA-arbeidet. Samtidig lanserer LO at de ønsker å gi ansatte fri til å pleie syke foreldre.

Les hele artikkelen