Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Rekrutteringssvikt i helse- og omsorg

Flertallet av de 21 000 undersysselsatte kvinnene som er registrert hos Aetat, er ansatt i helse- og omsorgssektoren. Allikevel sliter denne sektoren med rekruttering, og arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie oppfordrer til å ta reserven i bruk.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
NAV en realitet
1. juli legges Aetat og trygdeetaten ned, og den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) er en realitet. Allikevel vil mange av kontorene bære de gamle navnene i en overgangsperiode.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Aetat med råd om dysleksi

30 prosent av den voksne befolkningen sliter med å mestre arbeidslivets krav til lese- og skriveferdigheter. Aetat ønsker gjøre arbeidsgivere mer bevisst på de utfordringer dyslektikere har, samt å informere om de muligheter som finnes.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Nye virkemidler mot sosial dumping
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får nye virkemidler i kampen mot sosial dumping. Som en del av regjeringens handlingsplan skal dette bidra til at arbeidstakerne får det lønns- og arbeidsvilkår de har krav på.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Mangfoldskilden.no lansert

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) åpnet en ny tjeneste, der man kan søke på cv-er over personer med minoritetsbakgrunn. Målet er at nettsiden skal legge til rette for økt samfunnsdeltakelse blant innvandrere.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Differensiert arbeidsgiveravgift tilbake
Store deler av Norge vil fra 2007 få gjeninnført lavere satser for arbeidsgiveravgiften. Regjeringen ønsker at den nye ordningen skal være mest mulig lik den opprinnelige, men storbyer som Tromsø og Bodø må belage seg på normal arbeidsgiveravgift.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Regelhjelp til handelsnæringen

Nå kan også handelsnæringen, samt virksomheter innen kultur, idrett og fritidsaktiviter benytte tjenestene på Regelhjelp.no. Dermed kan 20 bransjer få hjelp til å holde seg oppdatert på regler og krav som stilles.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
NOA offisielt åpnet

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen stod for åpningen av NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse). NOA skal samordne, systematisere og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og helse.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Regelhjelp.no med ny tjeneste

Sammen med Enhetsregisteret i Brønnøysund tilbyr Regelhjelp.no en ny tjeneste som skal gjøre det enda enklere for bedrifter å etterleve regelverket. Med kun organisasjonsnummeret får du oversikt over de kravene som gjelder for din bransje.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Handlingsplan mot sosial dumping
Statsminister Jens Stoltenberg vil sikre at arbeidsinnvandrere skal få skikkelig betalt. Nå følger regjeringen opp med en handlingsplan mot sosial dumping.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny arbeidsmarkedslov
Den nye velferds- og arbeidsforvaltningen (NAV) blir i dag undertegnet, og med dette markeres en milepæl i gjennomføringen av reformen. Sentralt for NAV er muligheten til å ta i bruk både statlige og kommunale virkemidler for å hjelpe brukerne.
Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Vil videreføre overgangsordning

Regjeringen foreslår å videreføre overgangsordningen for individuelle arbeidstakere fra de nye EØS-landene. Ordningen har fungerte etter sin hensikt og man ønsker derfor å videreføre denne i nye tre år.

Les hele artikkelen