Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Det offentlige/Annet offentlig
Differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnføres?

EU-kommisjonen har hørt på regjeringens argumenter og gir i et nytt utkast muligheten for å gjeninnføre en differensiert arbeidsgiveravgift. Finansminister Per K. Foss og kommunal- og regionalminister Erna Solberg er svært positive til endringene.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Bedrer utsatte arbeidssøkeres muligheter for å få jobb

Arbeids- og sosialdepartementet sender i disse dager ut et forslag om endring i arbeidsmarkedstiltakene på høring. Departementet vil styrke avklaringen som skjer i forkant av attføringsløpet, ved å utvide antall tilbydere av avklaringstjenester og at det kan brukes mer tid på avklaringsarbeidet.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny velferdsetat vedtatt

Etableringen av den nye arbeids- og velfersetaten ble vedtatt av Stortinget, og allerede neste høst vil den nye etaten være en realitet. Den nye etaten skal erstatte dagens Aetat og Trygdeetaten.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Mer til alle

Med økt satsning på alt fra innovasjon og nyskapning til funksjonshemmede i arbeidslivet og kampen mot fattigdom, favner regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett svært mange.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Enige om pensjonsreform

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige med regjeringen om et nytt pensjonssystem. Det skal lønn seg å jobbe lenger, og samtlige arbeidsår skal gjelde.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Offensiv regjering

I valgåret 2005 satser regjeringen friskt med et reviderte nasjonalbudsjett som vil øke innsatsen på mange områder. Med store besparelser fra lavere sykefravær og en svært optimistisk oljefremtid har regjeringen mye å rutte med. LO og NHO er delt i synet på regjeringens forslag.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny arbeids- og velferdsforvaltning

700 000 mennesker i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og har offentlige stønader som viktigste inntektskilde. Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig tilbud til disse ved å samle Aetat, trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Tilrettelegging av arbeidsplassen

Hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplassen vil gjøre arbeidsdagen enklere for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Trygdeetaten kan hjelpe din bedrift med å sette i gang med nødvendige tiltak, og i tillegg finnes det en egen tilskuddsordning for IA-bedrifter.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Ny satsing på distriktene

Flertallet i Distriktskommisjonen ønsker å videreføre dagens modell med 3 forvaltningsnivåer, men foreslår å erstatte fylkeskommunen med et nytt regionalt nivå. I tillegg ønsker kommisjonen å sette av noe av landbruksoverføringen på andre næringsprosjekter i distriktene.

Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Det offentlige/Annet offentlig
Oppdatering av BHT-registeret

Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ønsker nå å oppdatere sitt register over bedriftshelsetjenester (BHT). Brev er sendt ut til alle BHT-er, med mål om å kartlegge hvilke BHT-tjenester som utføres.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Nye regler ved sykemelding

1. juli innføres nye regler ved sykmelding. Den sykmeldte skal være i arbeidsrelatert aktivitet, og arbeidsgiver skal utarbeide en oppfølgingsplan for å få den sykmeldte raskest mulig tilbake til arbeid. President i Legeforeningen Hans Kristian Bakke er positiv til de nye endringene.

Les hele artikkelen
Det offentlige/Annet offentlig
Samordning av Aetat, trygdeeaten og sosialtjenesten

Med opprettelsen av det nye arbeids- og sosialdepartementet, signaliserte regjeringen et ønske om en felles plattform for disse tjenestene. I dag leverte et utvalg sine utredning om en ny arbieds- og velferdsforvaltning. Her samles aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i en felles etat.

Les hele artikkelen