Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
En seniorpolitikk for å stå i arbeid
Fleksibilitet var nøkkelordet som gikk igjen under Norsk Journalistslags miniseminar om seniorpolitikk. Individuelle løsninger med tilpasset arbeidsdag og arbeidstid vil få flere til å velge arbeid fremfor pensjon.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer har høyest trivsel på jobb
Arbeidstakere i 60 årene har høyest trivsel på arbeidsplassen. Det viser Norsk seniorpolitisk barometer, der 8 av 10 eldre arbeidstakere svarer at de trives på jobb.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Redusert arbeidstid for seniorer
Med å jobbe 4 av 5 dager erfarte ansatte over 62 år i et forsøksprosjekt at deres helse og trivsel ble bedre. I tillegg valgte flere å stå lengre i arbeid.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Aldersgrense i arbeidslivet?
Arbeidsdepartementet har fastslått overfor LO og NHO at bedriftssatte aldersgrenser på 67 år ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering. Det mener imidlertid Erik Råd Herlofsen ved Statens seniorråd er helt feil.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorpolitikk med VinnVinn-verktøyet
Senter for Seniorpolitikk står bak verktøyet VinnVinn som gir arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte informasjon og veiledning i arbeidet med seniorpolitikk.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Endringer i seniorholdning?
Som et resultat av finanskrisen mener NOVA-forsker Per Erik Solem at holdningene til seniorer i arbeidslivet har snudd. Seniorpolitikk.no har fulgt opp Solem sin konklusjon og spurt 4 ledere i forskjellige bransjer om deres holdninger har endret seg.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniortrenden på retur
Etter flere år med økende pensjonsalder, viser tall fra NAV at denne sank i 2009 med 0,3 år til 63,7 år. Finanskrisen kan være en mulig årsak til at trenden snur.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Helsa viktigst for seniorkvinner
Forventninger til fremtidig helse er avgjørende for når yrkesaktive kvinner mellom 50 og 60 år går av med pensjon. Det viser en rapport utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorfridager gir effekt
Blant tiltakene som motiverer til å stå lengre i arbeid, er de ekstra fridagene for ansatte over 62 år viktige. Det viser en undersøkelse gjort av AFI som spesielt ser på statlige ansatte som inkluderes av denne ordningen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Står lenger i arbeid
Det gode arbeidsmarkedet og seniorenes høye utdanning gjør at flere velger å stå lengre i arbeid. Det viser en analyse gjort av NAV der de ser på utviklingen fra 2002 til 2006.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Tilrettelegging avgjørende for seniorenes helse
1 av 4 arbeidstakere lider av søvnmangel i sitt siste år før pensjonsalder. Forhold på arbeidsplassen og krav til den ansatte har sterk sammenheng med seniorenes helse, viser en studie gjort av Arbetshälsoinstitutet i Finland.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Evne betyr mer enn alder
Alder er ikke det avgjørende argumentet for når en arbeidstaker ønsker å gå av med pensjon. Arbeidsevne er mye viktigere og forskere anbefaler at seniorene i arbeidslivet får muligheten til etterutdannelse og fysisk trening.
Les hele artikkelen