Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Færre tidlige AFP-ere
Færre mellom 62 og 67 år tar ut AFP, og treffer nå sitt laveste punkt på de siste ti år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Årets seniorinitiativ 2009
Seniorpatruljen i Oslo Politidistrikt ble hedret som årets seniorinitiativ av Senter for Seniorpolitikk (SSP). Deres vilje til å tenke nytt har gitt gode resultater for å motvirke det åpenlyse narkotikamiljøet i enkelte deler av Oslo.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Godt voksne arbeidere
Eldrebølgen er godt på vei og det blir stadig flere eldre i samfunnet. STAMI har sett på hvordan økende alder påvirker den enkeltes forutsetninger for å opprettholde og forbedre arbeidsevnen.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Effektive seniortiltak
AFI har vurdert seniortiltakene i Ås kommune for å finne årsakene til at noen seniorer står lengre i arbeid. For de fleste er pensjonstidspunktet en langsiktig prosess der tiltak på arbeidsplassen kan være avgjørende.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mer fokus på delmål 3 i IA
Senter for Seniorpolitikk (SSP) etterspør større fokus på delmål 3 om økt pensjonsalder. Selv om målet er innfridd viser evalueringen av IA at IA-bedriftene og NAV kan yte mer for å inkludere flere eldre arbeidstakere.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Ny alderspensjon vedtatt
Fra 1. januar 2010 vil det nye regelverket for alderspensjon innføres. Da vil pensjonen levealderjusteres slik at de som går av ved fylte 62 år vil få mindre i pensjon enn de som står lenger i arbeid.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Statsansatte står lengre i arbeid
Arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv gir resultater for statsansatte. En ny rapport om avgangsalder i staten viser at de ansatte i gjennomsnitt står 1 år lengre i arbeid sammenlignet med i 2002.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mestring utsetter pensjonisttilværelsen
Å sende ansatte på kurs, holder ikke for å beholde pensjonister i arbeid. Men hvis kompetansen verdsettes i arbeidet, minker sjansen for pensjonering.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
AFI med fokus på seniorpolitikk
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) deltar for tiden i en rekke prosjekter angående seniorpolitikk i arbeidslivet. Her får du oversikten over hvilke tiltak som kan bli aktuelle for å sikre at seniorene kan stå lengre i arbeidslivet.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Økt pensjonsalder
I følge NAV har pensjonsalderen økt siden IA-avtalen ble igangsatt i 2001. Samtidig viser en midtveisrapport fra forsøket med redusert arbeidstid at mange velger senere pensjonering som følge av dette.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Uenighet om 70-årsgrensen
Senter for Seniorpolitikk (SSP) ønsker å oppheve aldergrensen i arbeidslivet og mener dette spesielt vil være bra for kvinnene. NHO er helt uenig og ønsker at dagens aldersgrense på 70 år skal beholdes.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
YS vil fjerne arbeidsgiveravgiften for de over 60
YS frykter at eldre arbeidstakere er spesielt utsatt for å bli oppsagt i dårlige økonomiske tider. Derfor ber de regjeringen om å vurdere en midlertidig ordning med fullt fritak for arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 60 år.
Les hele artikkelen