Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Aldersdiskrimineringsuka 2006
Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om aldersdiskriming, der det vil gis informasjon og råd for å unngå diskriminering på grunn av alder. Tall fra SSB viser at arbeidslivet er blitt mer inkluderende, og siden nittitallet har yrkesdeltakelsen økt kraftig blant eldre.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Eldre jobber lenger
Eldre forblir lenger i jobb enn før, og denne tendensen vil fortsette, mener Statistisk sentralbyrå. Konsekvensen er blant annet at behovet for renteøkninger blir mindre.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorer en viktig ressurs
Første del av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk er fullført, noe som har gitt et mer positivt syn på eldre i arbeidslivet. Samtidig viser en undersøkelse gjort av det danske arbeidsmiljøinstituttet (AMI) at et godt arbeidsmiljø gjør at seniorene holder lengre på jobbene sine.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Vil heve pensjonsalderen
Statsminister Tony Blair i Storbritannia og hans Regjering ønsker å heve pensjonsalderen til 68 år. Fagbevegelsen ser ut til å være fornøyd med det forslaget som er lagt fram i den omfattende omleggingen av landets pensjonssystem.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorbølgen en realitet i 2009
I 2009 vil det være flere arbeidstakere mellom 54-64 år enn mellom 20-29 år. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke å endre aktivitetsreglene for eldre arbeidstakere, og stiller dermed samme krav til alle aldersgrupper. Samtidig tilbyr Ericsson ansatte mellom 35 og 50 år sluttpakker.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Seniorene mest stabile
Eldre arbeidstagere er mest stabile og står lenger i samme jobb enn yngre kolleger. Det viser ferske tall fra offentlig sektor.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Vil jobbe til over 70 år
Arne Indreeide saksøker sin arbeidsplass Statoil fordi de ikke vil la han fortsette å arbeide til han er 70 år. Senter for Seniorpolitikk mener Indreeide er et eksempel på en trend der flere reagerer på den lave pensjonsalderen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Lik pensjonskostnad for unge og eldre
Nye regler fra Regjeringen om at pensjonspremien blir like høy for unge, eldre, kvinner og menn vil muligens gjøre arbeidsmarkedet enklere for kvinner og eldre, mener finansminister Kristin Halvorsen.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Mange eldre i jobb
En av to nordmenn mellom 55 og 74 år er i arbeid. Spesielt eldre med høy utdanning arbeider lenge, viser en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Ny ressursside for seniorpolitikk

Danske myndigheter har opprettet en egen kunnskapsbank med råd for god seniorpraksis. Nettsiden har bedriftseksempler og praktiske verktøy som kartlegging, senioravtaler og arbeidsmiljøtiltak.

Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Pensjonsalderen kryper oppover
I løpet av perioden 2002-2004 økte forventet pensjoneringsalder for en yrkesaktiv 50-åring med rundt fem måneder. En undersøkelse gjort av FAFOs Tove Midtsundstad viser hvordan man benytter seg av tidligpensjonering og bruker AFP ved pensjonering før fylte 67 år.
Les hele artikkelen
Inkluderende Arbeidsliv/Seniorpolitikk
Pensjonen avgjør lønnsoppgjøret

AFP-ordningen og den nye obligatoriske tjenestepensjonen vil bli avgjørende i årets lønnsoppgjør. LO har lagt frem moderate krav for lønnsrammen i håp om at dette skal gjøre det enklere å videreføre AFP-ordningen, men NHO ønsker å fjerne den.

Les hele artikkelen