Utvikling.org Miljøfyrtårn Achilles JQS

Referanser

Under følger et sammendrag av våre referanser, samt en oversikt over våre samarbeidspartnere.

Aarbakke Group Boreal Transport 130 Luftving Mågerø Risa Steinkjerfestivalen
Elkem Solar Sjøfartsdirektoratet Fylkesmannen i Buskerud Agder Energi National Oilwell
Avinor Tollregion vest GE Healthcare Dolphin Geophysical Norske Hus
Tide (Tidligere HSD/Gaia) Sintef Fiskeri og havbruk Reef Subsea Forsvarsbygg Rolls Royce Marine
Hydro IKM NorSun as Kaefer Energy Trondheim Parkering
Stavanger Universitetssykehus Apply TDW Offshore Services SV Betong Vard
Statoil Haaland Group AS Rogaland Taxi as Lyse Nalco Champion

Samarbeidspartnere

IOSH (Institute of Occupational Safety and Health) IOSH (Institute of Occupational Safety and Health) The Grange, Leicestershire
www.iosh.co.uk
Absentia AS Absentia AS
www.absentia.no
92268628
InMente Ressurs AS InMente Ressurs AS Postboks 85, Bryn
www.inmente.no
45 41 45 00
MindHMS MindHMS O. J. Brochs gt. 5
www.mindhms.no
55 36 55 30
Sørlandsparken Næringsforening Sørlandsparken Næringsforening Sørlandsparken
www.utvikling.org/spn
Medco Bedriftshelsetjeneste AS Medco Bedriftshelsetjeneste AS Risavika Havnering 14
www.medco-bht.no
51 71 52 70
Arsana Arsana Strangt. 14
www.arsana.no
55 55 05 80
Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn Odderøya
www.miljofyrtarn.no
Achilles JQS Achilles JQS
www.achillesjqs.no

Utvikling.org Kompetanse AS - Tlf: 21 690 690 - Fax: 73 10 85 70 - post@utvikling.org
Link til e-læring - Demo av e-læring