Utvikling.org Miljøfyrtårn Achilles JQS

Miljøfyrtårn

Utvilking.org hjelper deg å bli miljøfyrtårn.

 
Utvikling.org er sertifisert som konsulent for å hjelpe din virksomhet å bli Miljøfyrtårn. En miljøfyrtårn-bedrift skal gå foran som et godt eksempel og arbeide for minst mulig belastning av det ytre miljø. En sertifisering innebærer en gjennomgang og forbedring i forhold til energiforbruk, avfallsmengde og sortering,  reiser og andre kilder til CO2-utslipp (CO2-regnskap er en del av sertifiseringen) samt en rekke bransjespesifikke krav til reduksjon av belastning av ytre miljø.

Sertifikatet man får som Miljøfyrtårn utstedes av Kommunen og overrekkes ofte av ordfører i en høytidelig seremoni. Sertifikatet kreves  bl.a. av en del offentlige for at man skal få delta i anbudsprosesser.

Kontakt oss på miljo@utvikling.org for mer informasjon om hva vi kan gjøre for din bedrift. Se også www.miljofyrtarn.no


Utvikling.org Kompetanse AS - Tlf: 21 690 690 - Fax: 73 10 85 70 - post@utvikling.org
Link til e-læring - Demo av e-læring