Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Pasienthjelpere skal gi kortere ventetid
Del artikkelen med venner og kolleger

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har tatt initiativ til et pilotprosjekt som skal gi kortere ventetid for sykehusbehandling.  Prosjektet gjennomføres i første omgang i Hedmark, og bygger på de gode erfaringene fra blant annet Trysil kommune.

-           Det er uakseptabelt at vi har ledig kapasitet ved sykehusene, samtidig som vi har ventetid på behandling. Jeg ønsker å få prøvd ut om erfaringene fra Trysil med pasienthjelpere kan brukes nasjonalt for å redusere ventetidene, sier Sylvia Brustad.

Prosjektet innebærer at det skal ansettes pasienthjelpere som skal bistå pasientene med å finne fram til sykehus og spesialister som raskt kan gi den undersøkelsen eller behandlingen de har bruk for. Prosjektet vil omfatte tre til fire kommuner, blant annet Trysil kommune og en bykommune i Hedmark.

Staten har i dag noen tilbud for å hjelpe pasientene til kortest mulig ventetid. Gjennom ordningen med fritt sykehusvalg er det etablert et nettsted og et grønt telefonnummer som alle kan ringe.

-            Erfaringene viser at vi ikke klarer å utnytte all ledig kapasitet ved sykehusene. Jeg ønsker derfor å etablere en offentlig ordning med sterk lokal forankring. Det vil være spennende og riktig å knytte ordningen til kommunene, sier Brustad.

På samme måte som i Trysil skal pasienthjelperne være til stede og lett tilgjengelige for pasientene i kommunen. De skal arbeide raskt og kreativt for å finne tilbud i sykehusene. For noen pasienter kan det være nødvendig med ytterligere hjelp, for eksempel med formidling av beskjeder og transport.  Det er helt sentralt i prosjektet at pasienthjelperne skal ha nær og god kontakt med sykehusene.

-           Staten har ansvaret for sykehustjenesten i landet. Vi har ikke oppfylt dette ansvaret dersom det er nødvendig med private aktører for å skape nødvendig kontakt mellom pasient og sykehus, sier Brustad.

Innbyggerne i forsøkskommunene vil ikke få forrang i sykehusene eller gis bedre pasientrettigheter.  De generelle reglene om prioritering skal følges, slik at de som trenger det mest blir hjulpet først. Hensikten er å utnytte ledig kapasitet best mulig.

Prosjektet skal følges av forskere for å få sikker viten om hvor godt tiltaket er, eventuelt om det bør gjøres endringer i tiltaket.  Sosial- og helsedirektoratet vil få i oppdrag å administrere prosjektet og også stå for den faglige og økonomiske oppfølgingen.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?