Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jus/Maler/Veiledning
Temasider om likestilling og diskriminering i arbeidslivet
7 av 10 henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er relatert til arbeidslivet. Nå får arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere egne nettsider med råd om krav og rettigheter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mange kjenner en trygdemisbruker
To av tre kjenner en trygdesvindler. Samtidig tar de unge lettere på trygdemisbruk enn eldre.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Forenkling av HMS-forskrifter
Et enklere regelsett skal føre til bedre etterlevelse. Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått dagens forskrifter og fra 2013 vil de 47 HMS-forskriftene bli redusert til kun 6.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Lovverk
Hardere straff for barnespørsmål under jobbintervju
Flere kvinner opplever å få spørsmål om familieplaner under jobbintervju. Det ønsker Statsråd Lysbakken en slutt på.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Må rapportere oppfølging av sykemeldte
Det er nå ni uker siden de nye reglene for oppfølging av sykemeldte trådte i kraft. Dermed skal de første rapportene om oppfølging av sykemeldte sendes inn, og NAV håper arbeidsgiverne har oppdatert sine rutiner i tide.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Forurensning på arbeidsplassen
De administrative normene forteller hvilke grenser det bør være på din arbeidsplass for eksponering av kjemiske stoffer. Normene er kun veiledende og har i utgangspunktet ingen juridisk kraft.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Jobbhåndbok på nett
LO har lansert en egen jobbhåndbok på nett. Håndboken er rettet mot ungdom i arbeidslivet og gir gode råd om dine rettigheter og plikter i arbeidslivet, samt tilgang til arbeidskontrakter og andre skjemaer.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Risikerer gebyr ved mangel på oppfølging
Som en konsekvens av de skjerpede kravene til oppfølging av sykefravær, risikerer arbeidsgiver nå overtredelsesgebyr ved brudd på sine plikter.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Skjerper kravene til oppfølging
De nye reglene for sykemelding fører til tidligere og tettere oppfølging av den sykemeldte. Arbeidsgiver har sammen med NAV, sykemelder og sykemeldte et felles ansvar for å følge kravene for oppfølging.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Jus/Maler/Veiledning
LOs sommerpatrulje 2011
Sommerpatruljen til LO hjelper unge i arbeidslivet med råd og veiledning om de utfordringer unge møter i deres start på arbeidslivet. Mens det i 1995 var lovbrudd på 50 prosent av unges arbeidsplasser, var dette tallet i 2009 redusert til 18 prosent.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Veiledning
Pappapermen utvides
Regjeringen har vedtatt endringer i foreldrepengeordningen, noe som blant annet innebærer en utvidelse av pappapermen og den totale stønadsperioden.
Les hele artikkelen
Jus/Maler/Lovverk
Mange reaksjoner på uføremeldingen
Med mål om en trygg og mer fleksibel uføretrygd, la Regjeringen frem sitt forslag til en uførepensjonsreform. LO er fornøyd med endringene, men NHO frykter at forslaget ikke gir den uføre sterke nok insentiver til å jobbe.
Les hele artikkelen