Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hardere straff for barnespørsmål under jobbintervju
Del artikkelen med venner og kolleger

Flere kvinner opplever å få spørsmål om familieplaner under jobbintervju. Det ønsker Statsråd Lysbakken en slutt på.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken synes det er på tide at arbeidsgivere som diskriminerer jobbsøkere ved å stille spørsmål om planer om familieforøkelse, skal straffes hardere, skriver E24.
 
Nettsiden tok tidligere for seg en 34 år gammel arbeidssøker som flere ganger har opplevd å bli diskriminert fordi hun er kvinne og i en fertil alder.
 
- Jeg reagerer sterkt på at arbeidsgivere har en sånn praksis, og vet at det foregår mange steder. Dette er diskriminering av kvinner – og det skal vi ha nulltoleranse for. Hvor mange barn du skal ha er et privat anliggende som du ikke skal måtte snakke om i et jobbintervju, sier Lysbakken til E24.
 
Ønsker lovendring
 
Ministeren ser for seg en snarlig endring av likestillingsloven, som nå ikke fungerer godt nok i praksis. I loven står det at arbeidsgiver ikke kan stille spørsmål om familieplanlegging i jobbintervju.
 
Lysbakken fronter at han vil vurdere et forslag fra Likestillingsutvalget om at Likestillings- og diskrimineringsnemnda gis myndighet til å gi oppreisning som arbeidsgivere må betale dersom de bryter loven. En endring han ikke tror kan komme raskt nok.
 
- Slik det er i dag kan ikke nemnda straffe den som står bak diskrimineringen. Jeg mener det er viktig at et lovbrudd får konsekvenser for arbeidsgiverne. Vi kan ikke forvente at arbeidstakere tar dette til domstolen selv, sier han.
 
Loven fungerer i praksis slik den dag i dag: først må den som opplever å bli diskriminert melde det inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Så gir nemnda en uttalelse om forholdet er i strid med likestillingsloven. Til slutt får arbeidsgiver mulighet til å velge om de vil rette seg etter nemnda.
 
Tilbake – men til ny stilling
 
Det finnes også en del eksempler på kvinner og menn som etter permisjon opplever at de da de kommer tilbake til jobben sin, ikke lenger har samme jobb og har blitt degradert. Her varsler Lysbakken også en endring.
 
- Jeg ønsker at loven skal si tydelig i fra om at man har rett på samme jobben eller liknende når man kommer tilbake. Arbeidstakere som har hatt permisjon har en slik rett i dag, men jeg mener det er grunn til å spørre om loven er klar nok, konkluderer han.
 

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?