Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV: Ett pilotkontor i hvert fylke
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen vil innen oktober 2006 opprette et pilotkontor i hvert fylke.  Forslagene til hvor disse kontorene skal være er klart innen 15. februar.

Innen 15. februar skal det midlertidige fylkesleddet til NAV-interim, i samarbeid med KS, fylkesmannen og den enkelte kommune, foreslå tre mulige pilotkontorer fra hvert fylke. I utgangspunktet er det planlagt ett pilotkontor i hvert fylke.

Hvilke steder som til slutt blir pilotkontorer, avgjøres av NAV Interim i samarbeid med KS i løpet av februar/mars. Pilotene skal være i drift fra oktober i år.

Piloter i små, mellomstore og store kommuner
-           Vi ser for oss piloter i små, mellomstore og store kommuner. I tillegg bør vi ha en pilot i en by med bydelsinndeling. Vi ønsker også at en eller to av pilotene kan knyttes opp mot utprøving av kundesenter bemannet med erfarne saksbehandlere, sier direktør Tor Saglie.

Kriterier som må innfris
I tillegg til å møte kravene til arbeids- og velferdskontor som nevnt i overordnet plan, må pilotkontorene kunne oppfylle følgende kriterier:
·          Det må tydeliggjøres hvordan enhetlig ledelse kan utøves
·          Lokalene må være tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
·          Stat og kommune bør være samlokalisert innen 01.06.06
·          Kommune og stat må ha klare synspunkter på hvilke tjenester de ønsker å legge til NAV-kontoret.
·          Det må være stor entusiasme og engasjement i forhold til å bli pilot – både i stat og kommune
·          Evne og vilje til samarbeid og gjennomføringsevne må være tilstede
·          Dekker kostnader til kompetanseutvikling

-           Vårt utgangspunkt er at det skal være 19 pilotkontorer - ett i hvert fylke. Hvor mange pilotkontorer det faktisk blir er imidlertid budsjettavhengig. Vi er i dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om dette, sier Saglie.

Når det gjelder inndekning av kommunens utgifter, skal realveksten i frie inntekter til kommunene dekke gjennomføringen av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning. (Jf. tillegg nr 1 til St.prp nr 1 2005-2006). NAV Interim vil dekke kostnadene til kompetanseutvikling, det vil si kostnader til utvikling av opplæringstilbud og instruktører for både statlige og kommunalt ansatte som skal arbeide i pilotene. Kommunene må selv dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter.

Kilde: shdir.no

 


Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?