Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Effektivt helsevesen?
Del artikkelen med venner og kolleger

Dagens helsevesen utnytter ikke ressursene maksimalt.  Operasjonsstuer står store deler av dagen tomme, og det finnes mange tomme sykesenger.  En elektronisk database som alltid vil være oppdatert for pasienter og leger, er idéen bak GetMedic sitt bookingssystem av helsetjenester.  Målet er at man skal kunne utnytte kapasiteten i det norske helsevesenet bedre og kunne gi en enklere hverdag for de ansatte i helsevesenet. 

I samarbeid med Helseregion Sør skal GetMedic utvikle et forprosjekt for å teste ut et system med en oppdatert database over pasientbehov og ledige GetMedicbehandlingstilbud.  Prosjektet er satt i gang av Regionalt samarbeidsråd for nasjonalt helsenett og har støtte fra Sosial- og helsedepartementet.  Målet er at en slik ordning kan fungere på landsbasis.

Pasienten i fokus
Med dagens system er det ofte at operasjonsstuene står tomme.  Avbestillinger som kommer blir ikke utnyttet i dag. 
-           Vi ser for oss at man skal kunne sitte sammen med fastlegen og booke time og sted for behandling eller operasjon.  Det optimale vil være at alle sykehus i regionen er koblet opp til samme database slik at man hele tiden vil ha oppdaterte timer for ledige muligheter.  Et samarbeid med Helsedirektoratet vil være viktig for å få til en slik løsning, sier Knut Natvig i GetMedic.

Prøveprosjekter
Allerede er GetMedic sin løsning i bruk.  Universitetssykehus i Tromsø har vært pilotsykehuset og har prøvd systemet i vel ett år.  Dette har kortet ned ventetiden for de 110 pasientene som har blitt formidlet gjennom tjenesten.

-           Vi samarbeider med 3 av 5 helseforetak.  Men, vi er også i dialog med de siste foretakene.  I Midt-Norge har vi avtale med sykehuset i Orkdal, mens vi i Nord har avtale med Universitetsykehuset i Tromsø.  Det mest spennende for øyeblikket er prosjektet i  Helse-Sør, der vi har koblet opp to sykehus.  Både Ringerike sykehus og Agder sykehus er det mulig for pasienter å velge mellom.  Desto flere sykehus som jobber sammen for dette, desto mer makt vil pasienten få.  De vil da kunne velge mellom flere tilbud, forklarer Natvig.

Dårlig historikk
Tidligere ordninger med oversikter over ventetider har vært basert på hvor lenge en pasient har måtte vente på behandling tidligere.  Et eksempel på dette er ”Fritt sykehusvalg” på internett som søker i historiske data.  Dette har vist seg å være en dårlig oversikt, siden slike tall ikke gir den fullstendige oversikten over avbestillinger og ledige timer.  I tillegg har man erfart at listene er ufullstendig oppdatert, siden det er forskjellige rutiner fra sykehus til sykehus når det gjelder føring av ventelistedata.

Målene med GetMedic sitt system er:

·    &nbs


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?