Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fast jobb ingen garanti for trivsel og helse
Del artikkelen med venner og kolleger

En europeisk studie utført av det svenske arbeidslivsinstituttet viser at det ikke er store forskjeller på folk som har fulltidsstilling og folk uten fast stilling når det kommer til arbeidsrelaterte sykdommer. Faktisk er fast ansatte noe mer syke enn andre.

Studien har gitt en rapport som heter ” Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt - förändrade relationer på arbetsplatserna", og er skrevet av den svenske forsker Kerstin Isaksson. Studien rapporten er basert på, er et resultat av en studie som inngår i EU-prosjektet "Psycones", som koordineres av det svenske Arbetslivsinstitutet (ALI). Nevnte Sverige er med i prosjektet sammen med land som Belgia, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Spania og Israel. 

Fordeler og ulemper ved forskjellige ansettelseskontrakter

Prosjektet har undersøkt fordeler og ulemper med forskjellige ansettelseskontrakter for både den ansatte og bedriften/organisasjonen og hvilken betydning den psykologiske kontrakten har. 

Ut fra prosjektet synes det klart at fast ansatte har noe mer arbeidsrelatert sykdom enn midlertidig ansatte. Dette til tross for at fast ansatte har mer kontroll over eget arbeid og større utviklingsmuligheter enn midlertidig ansatte. Her mener man at den viktigste årsaken ser ut til å være følelsen av at arbeidsgiver ikke oppfyller det som er lovet, samt naturligvis høyere arbeidsbelastning.

Den psykologiske kontrakten beskriver uutalte krav og uskrevne regler i forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt. Løftene man ga, var forskjellige. Arbeidsgiver lovet store muligheter om et bra arbeidsmiljø, trivelig arbeidsklima og rettferdig behandling. Den ansatte lovet å møte til riktig tid, respektere tid og normer, samt å gjøre en best mulig jobb. 

Midlertidig ansatte mener arbeidsgiverne holder løftene

- For fast ansatte er det viktigere at arbeidsgiveren holder sine løfter og holder selve innholdet av deres del. De uten fast stilling har lavere forventninger til arbeidsgiveren, men beskriver oftere at arbeidsgivers løfter blir holdt, sier Kerstin Isaksson. Dette vises også i studien og rapporten som er kommet ut fra den.  

- De viktigste forklaringene for at folk med fast ansettelse har mer arbeidsrelaterte sykdom, kommer sannsynligvis fra akkurat den følelsen av at arbeidsgiver ikke holder sin del av avtalen om løftene, samt at de har høyere arbeidsbelastning, avslutter Isaksson, og refererer til rapporten.

[Les pressemelding hos ALI]


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?