Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV – et mulighetenes hus
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) vil få ansvaret for å følge opp 700 000 i yrkesaktiv alder som står uten utenfor arbeidslivet.  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen kaller NAV et mulighetenes hus, der flere vil få sjansen til å komme tilbake i arbeid.

1. juli begynner sammenslåing av Aetat, Trygdeetaten og sosialkontorene. Innen 2010 skal reformen være gjennomført, og pensjonister, arbeidsledige og sosialklienter vil bli møtt av en felles tjeneste. 

Den nye velferdsetaten vil få ansvaret for vel 260 milliarder kroner, noe som er en tredjedel av statsbudsjettet.

En ny verktøykasse
Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skal den nye etaten være et mulighetenes hus, der man enklere skal samordne brukerens behov.
-           Den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), hvor Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten samles i hver kommune, gir et mulighetenes hus, en organisatorisk ramme for å samordne tilbudet til brukerne. Velferdsstatens nye virkelighet krever en ny verktøykasse, sier Hanssen.

Verktøykassen vil bestå av ett oppdatert regelverk, stønader, tiltak og tjenester. Regjeringen vil innen høsten 2006 vil med ei stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering, der man vil presentere de nye virkemidlene.

Blant annet vil man innføre en velferdskontrakt, som vil gi de som er syke eller uføre en individuelt tilpasset tiltaksplan for å komme tilbake i arbeid. Dette kan være i form av rett til utdanning, praksisplass, norskopplæring, rusbehandling eller annet.  Velferdskontrakten vil også inneholde plikter som brukeren må følge opp.

Hanssen understreker at målet er å gi flere sjansen i arbeidslivet.
-           Mange som er uføretrygdet har gode grunner til å være det. De skal kunne leve et verdig liv på sin trygd, og skal ikke herses med. Men mange av de uføretrygdede møter meg med et sterkt ønske om å få jobbe, sier Hanssen.

-           Norge er mulighetenes land. Min oppgave som arbeids- og inkluderingsminister er å bidra til at flest mulig i Norge opplever et inkluderende samfunn. Skal vi lykkes med dette må flere av oss få nøkkelen til arbeidslivet, avslutter Hanssen.

[Les kronikk i bt.no]

a>
okmarksm

Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?