Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Dårlig arbeidsmiljø gir utbrenthet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsmiljøinstituttet i Danmark (AMI) har gitt en ny undersøkelse med resultater som viser at utbrenthet henger tett sammen med forhold generelt i arbeidsmiljøet. Dårlige arbeidsmiljøforhold gir utbrenthet, som igjen fører til høyere sykefravær.

Det har fra gammelt av vært kjent at utbrenthet ofte kommer som resultat av tett arbeid med mennesker som fungerer som pasienter eller klienter. Men den danske rapporten beskriver at utbrenthet også stammer mer fra det psykososiale arbeidsmiljøet generelt, og særlig fra organiseringen av arbeidet. 

Det er ifølge undersøkelsen fire hovedfaktorer i arbeidsmiljøet som kan føre til at man får utbrente medarbeidere, og de er som følger:
 
·          Dårlige utviklingsmuligheter
·          Manglende rolleklarhet
·          Mange rollekonflikter
·          Mangel på forutsigbarhet

Utbrenthet er ingen sykdom, men gir høyere sykefravær 

Utbrenthet kan derfor ikke sees på som en sykdom, men mer en tilstand som skyldes arbeidsmiljøet. Også i litteraturen ellers, viser utbrenthet seg ofte i sammenheng med faktorer rundt arbeidsmiljøet.

- Forskning viser at manglende sosial støtte, høye krav og lite kontroll også kan føre til utbrenthet, sier Bjørn Lau, avdelingsdirektør ved STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). 

Gleden ved å arbeide kan komme tilbake til mennesker som er blitt utbrente. Dette fordi utbrenthet ikke er en tilstand som bare kan bli verre, om man fokuserer på et godt arbeidsmiljø kan den både forebygges og reduseres. Løpet er altså ikke kjørt om man blir rammet med å være utbrent.

Har man arbeidere som er lider av utbrenthet, gir det sannsynligvis høyere sykefravær. Jo mer utbrent man er, desto høyere sykefravær får man – man er oftere syk og gjerne i lengre perioder. Men sykefraværet har en tendens til å falle i takt med nivået for utbrenthet. Det vil derfor bety, at det hele tiden vil være et potensial for å kunne minske sykefraværet på grunn av utbrenthet ved å fokusere på det psykiske arbeidsmiljøet.  

Utbrenthet kan være depresjon

I undersøkelsen AMI gjorde, var det store forskjeller i graden av utbrenthet mellom de forskjellige faggrupper. Blant tallene i undersøkelsen, fant man at de som hadde størst sjanse for å bli utbrent, var jordmødre, hjemmehjelpere i hovedstaden og fengselsbetjente. De minst utbrente var lederne og overordnede ellers.  

Forsker Bjørn Lau ved STAMI påpeker at det ikke finnes en klar enighet om hva utbrenthet er.

- En finsk studie fra 2005 viste at halvparten av de som var utbrent, også led av en eller annen form for depresjon. Dette er det viktig å huske på. Når bedriftshelsepersonell kommer i kontakt med personer som er utbrente, er det viktig å sjekke om de egentlig er deprimerte. Dette krever nemlig en annen behandling, sier Lau. 

[Les mer i artikkel hos AMI]
[Les mer i artikkel hos STAMI]

oks.com >books
x;> (30.3 2006)

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?