Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vil videreføre overgangsordning
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår å videreføre overgangsordningen for individuelle arbeidstakere fra de nye EØS-landene.  Ordningen har fungerte etter sin hensikt og man ønsker derfor å videreføre denne i nye tre år.

-            Overgangsordningene har så langt fungert etter hensikten. De bidrar til å sikre ryddige forhold for arbeidstakerne og hindrer ikke tilgangen på nødvendig arbeidskraft fra de nye medlemslandene, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I en stortingsmelding foreslår regjeringen å videreføre ordningen i tre nye år.  En utvidelse av EØS-avtalen har gitt mulighet for å begrense den frie bevegeligheten for de nye EØS-landene, og siden 1. mai 2004 har individuelle arbeidstakere fra åtte av de nye EØS-landene vært omfattet av ordningen. 

Økt etterspørsel etter arbeidskraft
I 2005 ble det gitt over 37 000 arbeidstillatelser i Norge, og antall tillatelser har økt ytterligere i 2006.  Arbeids- og inkluderingsministeren peker på at det har vært et økende behov for arbeidskraft, bl.a. innen bygg og anlegg.

-            Tilgangen på arbeidskraft fra de nye EØS-landene har dekket opp deler av dette behovet. Av alle de nordiske landene, har Norge mottatt klart flest arbeidstakere fra de nye EØS-landene, sier Hanssen.

Fare for sosial dumping
Noen bransjer har blitt spesielt utsatt for sosial dumping som en følge av større tilstrømming av arbeidskraft fra utlandet.  Regjeringen
vil regjeringen styrke arbeidet med å sikre ordnede lønns- og arbeidsvilkår gjennom andre tiltak. Hvis overgangsordningene i lys av dette ikke anses som nødvendige, vil de kunne fases ut.

-           Jeg vil understreke at overgangsordningene kan oppheves når som helst i løpet av treårsperioden. Det vil bli foretatt en ny vurdering i løpet av perioden, blant annet på bakgrunn av mulighetene for et strammere arbeidsmarked og tilstrømningen av arbeidstakere fra de nye EØS-landene, sier statsråden. 

Norge må meddele EFTAs overvåkningsorgan ESA innen 1. mai 2006 om sin beslutning.

[Les pressemelding fra AID]


Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?