Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Antall permitterte ned
Del artikkelen med venner og kolleger

I februar 2006 var det 5380 permitterte personer. Alt i alt har man sett en betydelig nedgang i antallet permitterte de siste par årene. Dette kan skyldes de siste års bedringer på arbeidsmarkedet, men også at reglene for permitteringer er endret. 

I forhold til februar 2004 var det altså 5380 permitterte i 2006 mot 8682 for to år siden. 5380 personer utgjør samtidig 0,2 % av arbeidsstyrken. Den store nedgangen i antall permitterte skyldes muligens endringer i regelverket for permitterte, for eksempel at arbeidsgivers lønnspliktperiode har økt og at antall uker med lønnskompensasjon fra Aetat har sunket de siste årene.

Aetat tror dette kan ha medført til at arbeidsgiver som må ta i bruk permisjon, har en høyere terskel nå enn før. 

Sesongvariasjoner og katastrofer gir permitteringer

Permitteringer er som regel betinget av sesongvariasjoner, som for eksempel i fiskeindustrien. I fiskeindustrien er sommersesongen lavsesong, og flere er permittert ved denne tid. For andre yrker kan starten av året være en utsatt periode.

En annen grunn til at noen blir permittert, er ved forhold som ikke arbeidsgiver har kontroll over. Dette kan være brann, flom eller liknende.  

Permitterte er ofte gjengangere

De fleste permitterte er eldre. Det er generelt flest menn, men dette er fordi man er mest utsatt for permittering i særskilt mannsdominerte yrker. De fleste som permitteres, har også et noe lavere utdanningsnivå sammenliknet med andre arbeidssøkere hos Aetat.  

Geografisk sett, har man også funnet hvor det er mest permitteringer. I 2005 var det i antall flest permitterte i Hordaland og Nordland. Størst andel permitterte finner man i Sogn og Fjordane og i Finnmark, her er permitteringer fra fiskeindustrien relativt sterkt utbredt. Man er mest utsatt for å kunne bli permittert om man arbeider innenfor yrker i industri og bygg- og anleggsarbeid, herunder vei - og anleggsarbeidere, rørleggere, støpere, sveisere, platearbeidere, og prosess- og maskinoperatører.

Det er vanlig å være gjenganger når man er permittert. Av de som var permittert i februar 2006, hadde 39 % tidligere vært registrert med samme status minst en gang i løpet av de siste to årene. Yrker med en stor andel gjengangere er vei - og anleggsarbeidere, gartneriarbeidere og anleggsmaskinførere, samt forståelig nok også fagarbeidere innen fisk og fiskeprodukter.  

Arbeidsforholdet består i permitteringsperioden, og arbeidstaker har både rett og plikt til å returnere til arbeidet når perioden er over.

[Les mer i artikkel hos Aetat]


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?