Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny arbeidsmarkedslov
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye velferds- og arbeidsforvaltningen (NAV) blir i dag undertegnet, og med dette markeres en milepæl i gjennomføringen av reformen. Sentralt for NAV er muligheten til å ta i bruk både statlige og kommunale virkemidler for å hjelpe brukerne.

- Mange opplever å stå utenfor fellesskapet. Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er helt avgjørende for å få flere i arbeid, redusere forskjeller og avskaffe fattigdom. Gjennom loven som legges fram i dag har vi lagt grunnlaget for etablering av NAV-kontorer over hele landet, som vil møte brukerne på en ny og helhetlig måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i pressemelding.

Ett kontor

Det sentrale i NAV-reformen er det felles lokale førstelinjekontoret.  Dermed for brukerne ett kontaktsted hvor alle arbeids- og velferdsforvaltnings virkemidler er tilgjengelige.  De nye NAV-kontorene kan ta i bruk både statlige og kommunale virkemidler for å hjelpe brukerne med å beholde jobben, eller komme tilbake i jobb.

Det vil bli lagt stor vekt på at funksjonshemmede skal ha god tilgang til tjenestene i alle NAV-kontorer, og prinsippet for universell utforming vil ligge til grunn.

Loven legger grunnlaget for at:

·          den nye arbeids og velferdsetaten opprettes fra 1. juli. Samtidig legges Aetat og trygdeetaten ned.

·          arbeidet med å etablere lokale NAV-kontorer i samarbeid mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunene, kan starte for fullt.

·          det etableres pilot-kontorer i 23 kommuner fra 2. oktober 2006. Det skal være etablert kontorer som dekker alle kommuner innen 2010.

- De første lokale kontorene, ett i hvert fylke, vil bli etablert i oktober i år. Fra 2007 vil etableringen starte for fullt, og kontorer i alle kommuner skal være på plass innen utgangen av 2009. Den nye arbeids- og velferdsetaten starter opp 1. juli i år. Samtidig nedlegges trygdetaten og Aetat, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Personvern og taushetsplikt sikres

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen forsikrer at personvern og taushetsplikt vil bli godt ivaretatt.
- I proposisjonen understreker Regjeringen at tilgang til personopplysninger styres etter prinsippet om at opplysninger er tilgjengelige ”i den utstrekningen som trengs”, ved rollestyrt IKT-tilgang. Dette, sammen med gode sikkerhetsrutiner generelt skal sikre personvern og taushetsplikt på en god måte, sier Hanssen.

[Les pressemelding fra AID] (07.04.06)
[Les pressemelding fra AID] (21.04.06)
[Last ned Odelstingsprop. nr. 47]

a>
x;>online bookx;>online bookx;>online book

Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?