Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fornøyd med behandling hos lege
Del artikkelen med venner og kolleger

Folk flest er svært fornøyd med sin lege.  Nesten ni av ti er tilfreds med den behandlingen de fikk sist de var hos lege, viser tall fra Legeforeningen. Samtidig advarer Legeforeningen mot å redusere ressursene ved de lokale sykehusene. 

Legeforeningen har siden 1993 gjort målinger på hvor fornøyd folk er med behandlingen de sist fikk hos legen. Det er tatt et utsnitt på 1000 personer, og blitt målt flere ganger siden oppstarten i 1993. På landsstyremøtet i Lege foreningen 10.mai 2006, ble undersøkelsen offentliggjort.

Nesten 90 % av alle spurte var helt eller delvis enig i påstanden om at behandlingen de fikk sist var tilfredsstillende. 75 % helt enig og 14 % delvis enig. Andelen med helt enige, er den høyeste målte andelen fornøyde pasienter siden oppstarten. 

- Dette er svært hyggelig for legene, sier president Torunn Janbu i Legeforeningen.

- Pasientene er i kontakt med enkeltleger i sykehus og i primærhelsetjenesten og det er denne kontakten pasientene opplever som positiv. Jeg er ydmyk overfor medlemmene og er stolt over den faglige jobb som de gjør, sier hun. 

Folk flest mener legene gjør en god jobb

I undersøkelsen ble det også rettet søkelys om hva folk mente generelt om legene gjør en god jobb. Her var halvparten enig i påstanden om at leger gjør en utfyllende jobb, og 32 % delvis enig. Personer over 60 år og trøndere mente dette sterkest. Andelen som var helt enig i påstanden har tatt seg opp i forhold til de siste år. 

Geografisk avstand har ingenting å bety i forhold til kvaliteten på behandlingen ved norske sykehus, mener nærmere 80 % av alle nordmenn. Men ser man på hva de med 3-4 timers reisevei mener, sier en av ti at sykehuset fungerer svært dårlig. Ifølge undersøkelsen har 13 % av befolkningen en reisevei til sykehus som overstiger 1 time. Flest med lang reisevei finner man i Nord-Norge (36 %).

Lokalfunksjonen mangelfull ved alle sykehus 

Legeforeningen uttrykker samtidig at man må vektlegge lokalsykehusfunksjonen tyngre. Under dette punktet kommer det å håndtere de vanligste pasientgrupper og de med sammensatte problemer lokalt.

Legeforeningen mener også at det burde være minimumskrav til vakthold og kompetanse ved lokalsykehusets akuttfunksjon. 

- Det har vært flere saker hvor leger har vært gjenstand for negativ omtale, og da er det særlig positivt at disse tallene viser at befolkningen legger vekt på sin egen oppfatning og kanskje i begrenset grad lar seg påvirke av enkeltoppslag. Det er gledelig at tallene har steget fra i fjor, sier president Torunn Janbu om de positive tallene fra undersøkelsen.

[Les mer hos Legeforeningen.no]


Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?