Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NOA offisielt åpnet
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen stod for åpningen av NOA (Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse).  NOA skal samordne, systematisere og formidle kunnskap om arbeidsmiljø og helse.

-           Selv om arbeidsmiljøet for norske arbeidstakere i hovedsak er trygt og godt, har vi en kjempeutfordring i at over en halv million mennesker i arbeidsfør alder befinner seg i randsonen av arbeidslivet på ulike trygdeordninger, sa Hanssen.

Bedre dokumentasjon
Hanssen fremhevet myndighetenes ønske om mer og bedre dokumentasjon om miljø og arbeidsforhold på norske arbeidsplasser.
-           Selv om vi i Norge har mange registre, må det til en langt bedre utnyttelse av den dokumentasjonen som allerede finnes om arbeidsmiljø og arbeidsforhold. På dette området er høye forventninger til NOA, forklarte han.

Også Petroleumstilsynets (PIL) direktør Magne Ognedal ser frem til et større kunnskapsgrunnlag i arbeidet for et trygt og godt arbeidsmiljø.  Han trakk frem arbeidet som er gjort av myndighetene og partene i petroleumssektoren som et eksempel på hva NOA skal bidra med.

Ønskes velkommen av partene i arbeidslivet
Både LO og NHO er positive til et nasjonalt overvåkningssenter som vil sikre bedre arbeidsplasser.
-           Selv om det i dag finnes dokumentasjon er dataene for dårlig, derfor hilser jeg NOA velkommen, så LOs Avdelingsdirektør Bjørn Erikson.

Bedriftslege Unni Abusdal understreket at et nytt arbeidsliv trenger ny kunnskap.

-           Det å ha en jobb å gå til er helsebringende i seg selv, avsluttet hun.

 

[Les pressemelding hos NOA]

[Besøk NOA sine nettsider]

 

Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA)
NOA har som hovedformål å bidra til styring av forebyggende innsats mot arbeidsrelaterte helseskader (sykdom, skader, uførhet og for tidlig død), samt mot utstøting fra arbeidslivet gjennom sykefravær og uføretrygding som følge av risikoforhold i arbeidslivet.

NOA skal:
·         Fremskaffe og forbedre relevante data og informasjon og gjøre dem tilgjengelige for aktuelle brukere.
·         Gi en samlet presentasjon av de viktigste data til samfunnet.
· (7.6 2006)


Legg til kommentar

09. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?