Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledigheten synker
Del artikkelen med venner og kolleger

Tallet på antall arbeidsledige gikk ned med 7000 personer fra januar til april i år. Samtidig har månedslønnen gjennomsnittlig steget med 3,3 %, og man fikk over 10 000 flere førstegenerasjonsinnvandrere i jobb.

Dette viser tall fra Statistisk Sentralbyrå, hvor tallet på arbeidsledige registrert hos Aetat gikk ned med 4000 fra januar til april 2006. Hele 12 000 flere personer ble sysselsatt i løpet av den samme perioden, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen levert av SSB. 

Lavere arbeidsledighet rundt om i Europa

I Norge hadde man en arbeidsledighetsprosent på 3,7 i april i 2006, mot 4 % i januar. I samme periode var det en nedgang i EU15-landa fra 7,7 til 7,5 %, og i OECD-landa fra 6,3 til 6,2 %. Arbeidsledigheten i USA var uendret til 4,7 %. Finland hadde en nedgang fra 8,1 til 7,5 %, mens Tyskland gikk godt ned fra 9,1 til 8,2 %. I Frankrike hadde man en arbeidsledighet på 9,1 %, men denne sank til 8,9, viser tall fra OECD og Eurostat.  

Flere innvandrer i arbeid

Andelen sysselsatte blant førstegenerasjonsinnvandrere gikk opp fra 56,6 % til 57,5 % i perioden 4.kvartal 2004 til 4.kvartal 2005. Omgjort til virkelige tall er det hele 10 200 personer. På landsbasis var det derimot en marginal økning på 69,3 til 69,4 % i samme periode.  

Fordelt på kjønn hadde innvandrermenn en sysselsettingsprosent på 62,5, mens kvinnene la langt etter med 52,6 %. I hele befolkningen er tallene henholdsvis 72,6 og 66 %. Derfor hadde økningen i sysselsettingen først og fremst innvirkning på innvandrermennene, med en oppgang på 1,5 prosentpoeng. Blant kvinnene var det kun en økning på 0,4 prosentpoeng.

Høyere månedslønn 

Gjennomsnittslønna for nordmenn var 3.kvatal 2005 29 200 kroner. I forhold til samme tid året før, var det en økning på 900 kroner, altså 3,3 %. De heltidsansatte kom best ut av det, med en økning på 3,5 %, opp 1000 kroner måneden til 30 100. Gjennomsnittlig månedslønn for deltidsansatte var på den annen side også gått opp, med 2.8 %. Det var en økning fra 24 100 til 24 800 kroner.

Kvinner hadde en månedslønn på 26 400 kroner, mens månedslønna for menn var 31 200 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 3,4 og 3,3 prosent fra året før. Kvinners månedslønn som andel av menns utgjorde 84,7 prosent i 2005, det samme som i 2004. 

[Les mer i artikkel om AKU hos SSB]
[Les mer i artikkel om innvandrersysselsetting hos SSB]
[Les mer i artikkel om lønnsøkning hos SSB]


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?