Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid og psykisk helse i fokus hos NAV
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nye nasjonale arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) vil forsterke innsatsen for å holde arbeidstakere med psykiske lidelser på jobb. Mer enn hver femte person på yrkesrettet attføring har en psykisk lidelse.

I løpet av de siste tolv årene er tallet på yrkeshemmede med en psykisk diagnose blitt tredoblet - fra 7 900 (i 1994) til 21 200 (i 2006). 56 prosent er kvinner og hver fjerde er mellom 20 og 29 år.

Flere kommer i arbeid
For å bistår yrkeshemmede med psykiske lidelser tilbake i jobb, vil NAV ta i bruk hele spektret av arbeidsmarkedstiltak.  Spesielt har bruk av langvarig lønnstilskudd, kombinert med tett oppfølging gitt gode resultater.

I fjor økte andelen yrkeshemmede med psykiske lidelser som kom i arbeid fra 30 til 36 prosent. For yrkeshemmede generelt økte andelen fra 38 til 42 prosent.

Satser i storbyene
Metodeutvikling, nytenking og videreutvikling av eksisterende tiltak står sentralt i NAVs Storbysatsing, som er den største øremerkede satsingen på arbeid og psykisk helse her til lands. Storbysatsingen ble etablert i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim i 2005, og er nå utvidet til også å omfatte Kristiansand og Bodø. I dag deltar 334 personer på tiltak i regi av denne satsingen.

Storbysatsingen finansieres med midler fra Opptrappingsplanen for psykisk helse og er en del av "Vilje viser vei - satsingen på arbeid og psykisk helse i NAV". Vilje viser vei startet som et eget prosjekt i Aetat i 2004, og videreføres nå som en styrket satsing på feltet. I vår ble 19 ressurspersoner ansatt - en i hvert fylke. En av deres viktigste oppgaver er å sørge for at arbeid og psykisk helse får solid fotfeste i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.

[Besøk nav-interim.no]


Arbeid og psykisk helse i fokus hos NAV

09. august, 2006

Jorunn

NAV er en god løsning som samkjører mange viktige ressurser. Forhåpentligvis vil disse gode ordene bli gjort til handling, og ikke gå inn i historien som enda ett resultatløst prosjekt...

Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?