Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykehusreformen ett år
Del artikkelen med venner og kolleger

Helsedepartementet gjorde opp status for den ett år gamle sykehusreformen forrige torsdag.  Den ytre reformen, med ny eier og opprettelsen av regionale helseforetak, er ferdig.  Men, ennå gjenstår de indre reformene, som i følge helseminister Dagfinn Høybråten er vel så vanskelige og krevende som den ytre.

-            Bakgrunnen for sykehusreformen var et behov for å sikre pasientene bedre tilbud på spesialisthelsetjenester, og å sikre en mer effekitv utnyttelse av ressursene – personell, bygninger og utstyr.  Målet er et mer likeverdig tilbud over hele landet, og å fjerne unødvendig ventetid for medisinsk behandling, sier helseministeren.

Resultater så langt
En av de prioriterte oppgavene til Helsedepartementet var å få ned ventetidene.  Dette har man klart i alle de regionale helseforetakene, dels på grunn av rydding i ventelistedata, dels på grunn av økt aktivitet.  I tillegg har man klart å redusere overbelegg og korridorpasienter.  Ved siden av dette har man opprettet brukerutvalg i regionene for å sikre brukeinnflytelse.

Fritt sykehusvalg
-           Jeg mener at henvisende leger må være mye mer aktive enn hittil når det gjelder å veilede pasientene om valg av sykehus.  Fastlegene må være pasientenes agent i denne sammenheng, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Sosial- og helsedirektoratet skal etablere en nasjonale enhet for fritt sykehusvalg som skal gi kvalitetssikrede og oppdaterte data om ventetider og annen informasjon som er relevant i forhold til valg av sykehus.  Det vil som i dag bestå av et nettsted og en telefontjeneste.

Kulturendring
-            Helsenorge har gjennomgått en revolusjon der det har gått fra profesjonsmakt til pasientmakt.  Pasienten velger i mye større grad i dag enn tidligere den raskeste behandlingen.  Man vil ikke lenger stå i kø, og velger i stedet et annet sted for å bli ferdig med behandlingen.  Det er denne revolusjonen vi nå står midt oppi, forklarer administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Paul Hellandsvik.

Både Helse Midt-Norge og Helse Sør kunne på torsdagens pressekonferanse vise fram positive tall som viser at man har fått en økt aktivitet på norske sykehus.  Antall behandlede har gått opp, og ventetidene har sunket.  Spesielt gjelder dette for Helse Midt-Norge, der ventetidene har gått ned med nærmere 50 prosent.'
-           Jeg vil snu på ventelisteproblematikken, og heller kalle ventelistene for oppdragslister.  For det er oppdrag som vi må få gjort, og lange oppdragslister med mange feil gir oss et troverdighetsproblem i forhold til de vi skal behandle, sier Hellandsvik.

-           Mitt synspunkt er at vi går i gjennom en kulturendring i helsenorge.  Der det før var de sykehusene som kunne vise fram de verste og største katastrofetallene som ble ”belønnet” med mer penger fra Staten, konkurrerer regionene nå om å vise de beste tallene, sier Steinar Stokke, administrerende direktør i Helse Sør.

oks.com >books
oks.com >books (16.12 2002)

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?