Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Dårlige ledere gir høyt sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Lite innflytelse på eget arbeid og lite støtte fra sjefen, er en kombinasjon som lettere gir sykefravær grunnet psykiske lidelser. En nye undersøkelse fra STAMI som omhandler sykefravær før og etter IA-avtalen, får fram viktigheten av et godt arbeidsmiljø. 

Undersøkelsen har pågått i perioden 1994-2004, og hele 13 317 personer har vært vurdert. Knut Skyberg, overlege ved STAMI, sier arbeidsmiljøet har stor betydning for sykefraværet hos personer som har psykiske lidelser.

Blant de som er trygge i sin arbeidssituasjon, og mener de kommer til å beholde sin jobb de neste to år, er det bare 13 % som har vært sykemeldte med psykiske lidelser. For gruppen som er usikre på sin jobbsituasjon har 22 % vært sykemeldt. I tillegg meldte mange i undersøkelsen at tretthet og søvnproblemer var vanlig i forhold til sitt arbeid.  

- 28 % av de som står i fare for å miste sitt nåværende arbeid har den siste måneden hatt tretthet utenom det vanlige, mot 19 % av de som ikke står i fare for å miste arbeidet. Også når det gjelder søvnproblemer er det store forskjeller. 20 % av de som føler seg utrygge rapporterer om søvnproblemer mot 12 % av de som ikke står i fare for å miste arbeidet, sier Skyberg.

Ut fra undersøkelsen kan man også lese at verdsettelse av arbeidsresultater fra nærmeste sjef har sterk sammenheng med sykmelding på grunn av psykiske lidelser. Gruppen med personer som mente de ikke ble godt nok verdsatt, hadde 23 % sykefravær. De ansatte som skrev i rapporten at de fikk anerkjennelse for sitt arbeid hadde bare 12 % ute med sykefravær med psykiske lidelser. 

- Vi finner også en sterk sammenheng mellom støtte og hjelp fra nærmeste sjef og sykmelding på grunn av psykiske lidelser. 21 % av de som rapporterer at de meget sjelden eller aldri får støtte og hjelp fra sjefen har vært sykmeldt pga psykiske lidelser mot 13 % av de som oppgir å få denne støtten og hjelpen, sier Skyberg.

Friskfaktorer i arbeidslivet 

Konferansen Friskfaktorer i arbeidslivet blir 7. og 8. november arrangert av STAMI for å bringe lys på helsefremmende arbeidsplasser i Norge. I løpet av konferansen vil det bli gitt en omfattende presentasjon av forskning og erfaring om positive faktorer i arbeidslivet.

Friskfaktorer er her nevnt som faktorer som utvikler den enkeltes ressurser, arbeidsevne, helse og inkluderer utsatte grupper. Temaer som tas opp er eksempelvis: 

- Friskfaktorer – prosjekter, metoder og erfaringer.
- Langtidsfriske – et grep for å skape helse, effektivitet og lønnsomhet.
- Humor og arbeidsliv.
- Worklife balance.
- Verktøy og metoder for å bygge helsefremmende arbeidsplasser.
- Ernæring og fysisk aktivitet i virksomheter.
- Emosjonell og sosial kompetanse.
- Etikk og arbeidsliv. 

Konferansen holdes i Lillestrøm 7. og 8. november 2006, og er andre gang Statens arbeidsmiljøinstitutt arrangerer en nasjonal ”Friskfaktorer i arbeidslivet”.

[Les mer i artikkel hos STAMI]

[Les mer i info om konferansen hos STAMI]

[Les mer i info og skaff invitasjon hos hefa.no]

oks.com >books
=

Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?