Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Psykisk helse og arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av Rådet for psykisk helse viser at 9 av 10 ledere kan for lite om psykisk helse. Nå inviterer Arbeidstilsynet til seminar der de vil sette inkluderingsledelse i praksis med fokus på psykisk helse og arbeid.

Rådet for psykisk helse har tatt utgangspunkt i ledere og personalsjefer i næringslivet, og undersøkt deres kunnskaper om psykisk helse. Blant 638 daglig ledere og personalsjefer sa over 90 % at de ikke vet så mye om kombinasjonen psykisk helse og arbeidsliv. En tredjedel av disse igjen sier de vet lite om temaet.

- Dette er alvorlig når vi vet at psykiske lidelser er årsak til nesten hver femte sykmelding og hver fjerde uførepensjonering, sier Sunniva Ørstavik i Rådet for psykisk helse.

Undersøkelsen viser at lederne har sine egne meninger om hva som kan gjøres for å øke inkluderingen og for å holde de psykisk syke i arbeidet. Lederne synes at myndighetene kan hjelpe dem til å finne kompetente rådgivere de kan benytte seg av i arbeidet med tilrettelegging. Daglige ledere rundt om i landet ønsker også å få bedre tilskuddsordninger og kompensasjon ved sykefravær.

Ledere med stigmatiserende ytringer

Det er også en del stigmatiserende holdninger i forhold til å ansette en person som har psykiske plager eller har dette som grunnlag for å ha vært sykemeldt fra tidligere arbeid. 63 % av lederne oppgir at de ikke vil, eller vet om de vil, ansette en som har hatt psykiske problemer. Lederne i undersøkelsen mener blant annet at dette kan innebære en sikkerhetsrisiko og frykt for økt sykefravær.

- I Rådet for psykisk helse skal vi gjøre vårt for å få endret disse holdningene, men vi trenger mer støtte fra politikerne. Vi må få en reell Inkluderingsavtale (IA-avtale) som legger minst like stor vekt på verdien av inkludering som reduksjon i sykefravær, sier Ørstavik.

Hvert år knyttes rundt 60.000 sykemeldinger av nordmenn seg opp mot psykiske lidelser og vansker. Som leder, tillitsvalgt eller ansatt vil man måtte forholde seg til medarbeidere som kan bli psykisk syke. Blant de 60.000 personene er det et flertall som har lette til moderate lidelser, gjerne i form av angst eller mildere depresjoner.

Fra undersøkelsen mente over 90 % av de spurte at bedriften har ansvar for å følge opp disse arbeidstakerne.

- Rådet for psykisk helse håper denne positive holdningen etter hvert også vil merkes for de som har vært ute av arbeidslivet over en lengre periode, er trygdede eller aldri har fått innpass i arbeidslivet. Myndighetene har store utfordringer og et spesielt stort ansvar når det gjelder denne gruppen, sier Ørstavik.

Seminar om psykisk helse og arbeid

Arbeidstilsynet og Arbeidslivssenteret i Oslo inviterer  31. oktober til seminar om psykisk helse og arbeid. Seminaret har fått navnet ”Inkluderingsledelse i praksis – Psykisk helse og arbeid”, og skal holdes på Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo. Seminaret er tilrettelagt for ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte som arbeider med personal.

Seminaret har som hensikt å fokusere
på håndtering og kloke grep når det gjelder tilrettelegging for mennesker med psykiske problemer. Seminaret går over en hel dag, og har som mål å gi deltakeren konkrete eksempler og verktøy som kan brukes i hverdagen. Man skal få det lettere i hverdagen for å kunne inkludere en kollega som er psykisk syk.

Påmeldingsfrist for seminaret om psykisk helse og arbeid er 29. september, og foreleserne er filolog Anne-Mari Lofthus, arbeidsgiver Steinar Olsen, Sara Aarseth (fra Psykologbistand AS), og tangodanser Robert Åkerberg med partner.
[Les mer i artikkel hos Arbeidstilsynet]
[Les mer i artikkel hos Rådet for Psykisk Helse]

tylex;> (7.9 2006)

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?