Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Rekordlav ledighet neste år
Del artikkelen med venner og kolleger

Ifølge tall fra den nye arbeids- og velferdsetaten (NAV) vil arbeidsledigheten bli rekordlav til neste år. Samtidig spår Statistisk Sentralbyrå (SSB) at høykonjunkturen vil vedvare med høyere lønninger og lav prisvekst.

 

Prognoser som NAV har utarbeidet viser at ledigheten til neste år vil ligge på et snitt rundt 2,3 prosent av arbeidsstyrken, eller vel 55 000 ledige.  Ikke siden 1987 har ledigheten vært så lav.  I tillegg lyses det ut mange ledige stillinger.

 

-           Vi går inn i 2007 med en fortsatt kraftig vekst i sysselsettingen. Flere arbeidsgivere vil oppleve at det blir vanskeligere å få rekruttert arbeidskraft. Dette gir oss en unik mulighet til å få mobilisert de som i dag går ledig i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

 

Lavere sysselsettingsvekst enn tidligere forventet

NAV mener at den lave arbeidsledigheten vil gå utover sysselsettingen, ettersom arbeidsgivere vil få problemer med å rekruttere arbeidskraft.

-           Vi forventer nå at veksten i sysselsettingen vil flate ut i løpet av neste år. Tilgangen på arbeidskraft begrenser sysselsettingsveksten og derfor har vi justert ned vår prognose fra mai i år, sier Saglie.

NAV forventer at sysselsettingen vil øke med 60.000 i 2006 og 35.000 i 2007.

 

Nedgang i alle yrkesgrupper

-           Ikke siden 1999, når vi startet å produsere statistikk over nye arbeidssøkere, har så få meldt seg som arbeidsledige hos NAV. Dette bekrefter at det nå er høy aktivitet på arbeidsmarkedet, sier Saglie.

 

Det siste året har ledigheten gått ned innen alle yrkesgrupper. Størst nedgang er det innen industriarbeid, ingeniør, IKT-fag og bygg og anlegg. I løpet av de siste månedene er ledigheten innen offentlig sektor også redusert.

 

-           Vi forventer at også offentlig sektor vil oppleve rekrutteringsproblemer. Spesielt helse- og omsorgssektoren vil det i nærmeste framtid bli tiltagende mangel på arbeidskraft. Innen denne sektoren er ledigheten lav og tallet på utlyste stillinger høyt, sier Saglie.

 

Optimistiske tall også fra SSB

Statistisk Sentralbyrå mener den lave arbeidsledigheten vil presse lønnen høyere, og forventer at reallønnsveksten til neste år vil bli på 5 prosent. 

 

Tall fra SSB viser at resultatgraden ligger på 23 prosent i de norske børsnoterte selskapene, og kombinert med lav rente og vekst i eksport av varer og tjenester til utlandet, mener SSB at presset på høyere lønninger vil forsterke seg.

 

[Les pressemelding fra NAV]
[Les pressemelding fra SSB om konjunkturtendensene]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (17.9 2006)

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?