Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Servicearbeider mest ufrie på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Det stor forskjell mellom å være kvinne i serviceyrke og det å være mann med høy utdannelse i privat sektor. Kvinner i serviceyrker er offer for byråkratisk overvåking, mens menn med høy utdannelse har en friere arbeidsdag.

 

Det kommer frem i boka ”Arbeidsliv i omstilling”, hvor Torstein Nesheim og Karen Modesta Olsen er forfattere bak artikkelen ”Nye grenser i arbeidslivet”. Nesheim og Olsen er forskere ved Samfunns- og næringslivsforskning AS.

 

Uttrykket byråkratisk kontroll vil si at det daglige arbeidet er styrt av fastlagte rutiner. Arbeid som er organisert i prosjekt eller team, regnes gjerne som friere for den enkelte.

 

Den helnorske undersøkelsen viser at servicearbeidere på arbeidsplassen er de mest ufrie arbeiderne i Norge.

 

- Servicearbeidere er minst involvert i prosjektarbeid og samarbeid over bedriftens grenser. De har sjelden fleksitid, og de arbeider i størst grad utenfor vanlig arbeidstid, som for eksempel skiftarbeid, sier Karen Modesta Olsen til forskning.no.

 

Har du høy utdannelse, har du mer frihet

 

Hverdagen er en helt annen hos arbeidende som arbeider i yrker hvor det kreves høyere utdannelse.

 

– Ja, de er minst kontrollert av byråkratiske rutiner, mer involvert i prosjektarbeid og samarbeid med andre bedrifter, sier Olsen.

 

Mer fleksible arbeids- og organisasjonsformer øker evnen til omstilling i uforutsigbare markeder. Tidsbegrensede prosjekter og organisering i team gir en slik gevinst.

 

Det er derimot ikke fastslått at om man har mer frihet på jobben, så har man det bedre der.

 

– Våre analyser sier ikke noe om koblingen mellom kontroll og trivsel. Men i et tilgrensende arbeid sammen med Torstein Nesheim og Arne Kalleberg finner vi at kontroll i jobben reduserer stress, mens det å jobbe i team øker stress, sier forskeren.

 

Friere og tøffere

 

Det siste tiåret har gjort arbeidslivet mindre byråkratisk, og inn har man fått arbeid i team- og prosjektarbeid. De to forskerne fant også ut at stadig flere har arbeidstid utover normalarbeidsdagen.

 

– Enkelte forskere er kritiske til utviklingen og mener det legger større arbeidspress på arbeidstakere. Andre mener at mindre byråkratisk kontroll er til det beste for den enkelte. Så langt er resultatene blandet, sier Karen Modesta Olsen.

 

Artikkelen Nesheim og Olsen har utarbeidet, er en analyse av sider ved arbeidsforholdene i norsk arbeidsliv de har gjort. Analysene har de dratt ut fra Levekårsundersøkelsen for 2003 (SSB) og Arbeids- og bedriftsundersøkelsen av samme år.

 

[Les mer i artikkel hos forskning.no]

oks.com >books
=position:abs

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?