Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig flere pensjonister
Del artikkelen med venner og kolleger

Det blir stadig flere pensjonister i Norge. Ved årsskiftet mottok 13,7 prosent av Norges befolkning alderspensjon.
 
Ved inngangen til 2007 mottok over 630.000 personer i Norge alderspensjon. Dette utgjør 13,7 prosent av den totale befolkningen.. Det siste året økte antallet alderspensjonister med 5.000 individer, og dette var hovedsaklig menn. Samtidig mottok nesten 185.000 personer minsteperson, hvorav rundt 160.000 av disse var kvinner. Over 41.000 personer mottok avtalefestet pensjon (AFP). Dette skriver NAV.no.
 
Alderspensjon utgjør den største utbetaling på ett enkelt område i Folketrygden. Utgiftene i 2006 var nær 91 milliarder kroner.
 
I dag friga også Statistisk Sentralbyrå rapporten Pensjonsreformen: Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling. Den karakteriserer pensjonsreformen som den viktigste velferdsreformen i Norge på flere tiår. Målet til reformen er å begrense veksten i folketrygdens pensjonsutgifter, og å få til en bedre fordeling av ansvaret mellom generasjonene.
 
Rapporten forteller at fremtidens alderspensjonister vil være flere, leve lenger og ha større rettigheter til tilleggspensjon enn dagens pensjonister. Dette er basert på forutsetninger om at dagens atferd videreføres på noenlunde samme nivå, og er i samsvar med prognosene for resten av Europa. Forholdstallet mellom personer over 66 år og personer i aldersgruppen 22-60 år, som skal finansiere pensjonene med skatteinnbetalinger, forverres fra 4,6 i dag til 2,7 i 2050.
 
I rapporten foreslås det flere endringer i Folketrygden. Det viktigste forslaget er kanskje innføringen av en alleårsregel. Med det vil den nåværende besteårsregelen falle bort, og det vil ikke være noen øvre grense for antall år som gir pensjonsrettigheter. Det vil gjøre at økt inntekt medfører økt pensjonsutbetaling i større grad enn med dagens system.
 
En ønsker med det å gi inntrykk av at innbetalinger til pensjonssystemet ligger nærmere tvungen sparing enn skatt.
 
Det foreslås også å innføre en levealderjustering, som betyr at hvis du pensjonerer deg tidligere vil de årlige utbetalingene bli lavere. Dette gjøres for å kompensere for at ettersom levealderen øker, vil det bli flere år å fordele utbetalingen på.
 

Legg til kommentar

25. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?