Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tjener 84,7 % av menns lønn
Del artikkelen med venner og kolleger

Det er fortsatt store forskjeller i lønn og inntekt mellom kvinner og menn. Kvinner tjener gjennomsnittlig per måned 84,7 % av hva menn tjener.

 

Det varierer selvfølgelig prosentmessig i lønnsforskjellene, sett ut fra hva man jobber med, og hvilken sektor man er i. Det er større forskjeller i lønn i privat enn i offentlig sektor. Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat enn offentlig sektor. Lønnsnivået for menn er høyere i privat enn offentlig sektor, mens kvinner tjener gjennomsnittlig mer i det offentlige enn i det private.

 

Men det har vært en positiv økning i kvinners lønn i forhold til menns i årene fra 1998 til 2005. I 1998 var det 83,6 %, mens det i 2005 var 84,7. Det kan man lese i statistikker hos SSB.

 

Utdanning spiller stor rolle

 

Forskjellen i lønn er større i grupper med høy utdanning enn i grupper uten høy utdanning. Blant ansatte med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, hadde kvinner i gjennomsnitt cirka 86 % av menns lønn. Med mellom et og fire års utdanning, sank tallet til 80 %, men hvis kvinnen har mer enn fire års utdanning, tjener hun gjennomsnittlig 82 % av det mannen månedlig tjener.

 

I tillegg får menn noe bedre frynsegoder enn kvinner. Gjennomsnittlig kan man si at lønnsforskjellene menn og kvinner imellom øker ytterligere et prosentpoeng dersom man inkluderer frynsegodene i lønnsbegrepet. Men også her varierer det noe mellom sektor og næring.

 

67 % av menns inntekt

 

Husholdningene i Norge hadde i 2004 til sammen 1 025 milliarder kroner i samlet inntekt. Men det er rimelig store forskjeller mellom hva menn fikk inn, og hva kvinnene fikk inn. Samlet inntekt for kvinner var på nærmere 411 milliarder kroner, som er 67 % av menns 614 mrd.

 

Samtidig står det også i SSBs statistikker, at summen av skatt og andre negative overføringer, er ganske like. 88,8 milliarder kroner kom fra kvinnene, som utgjorde 54 % av mennenes 165 milliarder.

 

Som svar på inntektsspørsmålet om hvem som sitter igjen med mest kroner etter skatt, har kvinnene 72 % inntekt i forhold til mennene. Kvinnene fikk inn 322,2 milliarder, mens det var nesten 450 milliarder til det andre kjønn.

 

Sammenlignet med året før, 2003, har forskjellen i total inntekt etter skatt økt noe mellom kjønnene.

 

[Les mer i artikkel hos SSB]

a>
okmarksme.com >online book<

Tjener 84,7 % av menns lønn

05. mars, 2007

Bjørnar

Ifølge mininntekt.no, en tjeneste som beregner hva man er verdt, tjener kvinner i snitt ca 15.000 kr mindre enn menn, ifølge kvinner selv.

Legg til kommentar

25. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?