Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAVs rekrutteringshjelp gleder arbeidsgiverne
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsgiverne er mer fornøyd med rekrutteringshjelpen de får av NAV, enn før. Blant annet er de blitt mer fornøyd med NAVs egen kunnskap om egen bransje, og tilgjengeligheten til NAV.

 

Av alle som har bedt om hjelp til å skaffe seg en ny ansatt, er 77 % av arbeidsgiverne fornøyd med NAVs samlede innsats, viser en ny undersøkelse.

 

Undersøkelsen var ment å skulle hjelpe til med å vise i hvilken grad arbeidsgiverne mener at NAV i dag har gode kunnskaper om arbeidsmarkedet. I tillegg ville man belyse hvordan de vurderer nytten av etatens tjenester, samt hvordan de vurderer samarbeidet med og innsatsen fra NAV-kontorene. Sist gang testen ble gjennomført, var i 2005.

 

”Markedsløftet” hjalp

 

I 2005 startet nemlig daværende Aetat det såkalte ”Markedsløftet”, som skulle styrke arbeidsmarkedskunnskapen blant ansatte i etaten. Satsingen er senere videreført av NAV (Arbeids- og Velferdsetaten). Formålet med dette, var å styrke arbeidsgiverkontakten i hele etaten.

 

Siden 2005 har det skjedd en del med NAV, og satsingen har gitt resultater. Blant arbeidsgiverne oppgir nå 62 % at de er tilfreds med NAVs bransjekunnskap. Det er en økning på 9 prosentpoeng.

 

3 av 4 arbeidsgivere sier seg fornøyd med NAVs tilgjengelighet. Det er flere enn året før.

Flere mener også at de har hatt nytte av NAVs innsats for å skaffe kvalifiserte søkere, en økning på 5 prosentpoeng fra 2005.

 

92 % positive til å utlyse stillinger hos NAV

 

Ut fra undersøkelsens masse, hadde 46 % av arbeidsgiverne registrert ledige stillinger på NAVs nettsider i løpet av det siste halvåret. 92 % mente de har god nytte av å kunne utlyse stillinger på NAVs nettsider. Tilbakemeldingene er gode fra de fleste bransjer, men spesielt høy fra offentlig forvaltning, undervisning og helse- og sosialtjenester (97 %).

 

[Les mer i artikkel hos NAV]

tylex;>online book
x;>online bookx;> (12.3 2007)

Legg til kommentar

25. juni, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?