Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Psykiske helseplager for innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

En nylig fremlagt rapport avdekker at innvandrere sliter med en overhyppighet av psykiske plager.
 
Rådet for psykisk helse la nylig frem rapporten "Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn." Her går det frem at innvandrere er sterkere rammet av psykiske plager enn andre. Overraskende er det at dette også gjelder de som ikke har flyktningebakgrunn.
 
Hjelpe folk der de er 
- Helsearbeidere må ut på gata og finne folk der de er. Tjenestene blir ikke likeverdige før alle vet at de kan få hjelp, sier rådgiver i Rådet for psykisk helse, Ragnhild Aasen Jacobsen til IMDI.no. - Ved å oppsøke det somaliske miljøet i Gamle Oslo, har Tøyen distriktspsykiatriske senter fanget opp en rekke psykisk syke som ikke ante at det fantes hjelp å få. Da sier det seg selv at tjenesteapparatet må komme seg ut på gata og møte folk der de er.
 
Lite kunnskap
Lederen av fagutvalget, Guro Fjellanger, er skuffet over myndighetene. - Med tanke på hvor mye oppmerksomhet det har vært omkring psykisk helse de siste årene, er det påfallende hvor lite kunnskap myndighetene har om innvandrerbefolkningens psykiske helse.
 
Brukt et år
Utvalget har i et år arbeidet med å samle inn informasjonen. Før de begynte sa regionssekretær i Mental Helse, Siri Bråtane, følgende: - Det er stor enighet i utvalget om at dette arbeidet var på høy tid. Vi opplever gruppen som ekstra utsatt for stigmatisering. Etter for eksempel trikkedrapet i Oslo og alle presseoppslagene fikk mennesker med minoritetsbakgrunn mye negativt fokus.
 
De samme lidelsene
I rapporten som nå er lagt frem, etterspørres blant annet enn nettportal om minoritetshelse, en døgnbemannet veiledningstelefon og mer helsepersonell med minoritetsbakgrunn. Men innvandrerne utmerker seg ikke med hvilke lidelser de blir rammet av. — Innvandrere blir syke av det samme som nordmenn flest: ensomhet, arbeidsledighet, tap av mennesker de har kjær, usikker livssituasjon og mangel på hjelp, sier Jacobsen.
 
NRK avslørte diskriminering
På tross av problemene er det ikke alltid helsepersonell ønsker å hjelpe. Lørdagsrevyen avslørte for en stund tilbake at pasienter med innvandrerbakgrunn ble avvist fordi de kunne være vanskelige. - Når det er knapphet på en helsetjeneste, kan det ikke være slik at psykologen kan velge og vrake blant pasientene. Det må være en rettferdig køordning der legehenvisningen er det eneste som teller. Dagens praksis er helt uakseptabel diskriminering, sier Jacobsen.
 
f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;>onli

Kultur og klasse

18. mars, 2007

Forhenv. psykologklient

I det siste har også klassepsykologi blitt et begrep i media. Foranledningen var en kronikk psykolog Peder Kjøs hadde i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1/07. I kronikken kommer flere sider av klasseperspektivet fram. Det er derfor å håpe at problemet med psykologhjelp ikke koker ned til bare å handle om geografisk spredning og tilgjengelighet. Samtidig er det ikke rart at tilgjengelighet er et problem, siden mange i årevis går i terapi som ikke hjelper og kan gjøre vondt verre (NRKs helsemagasin Puls 27.11.06). Dermed tar disse pasientene opp plass for andre, som kanskje kunne hatt nytte av å gå hos nettopp "deres" terapeut. Søker man hjelp for en kroppslig lidelse eller skade, spiller det ofte liten rolle hvem som behandler en. Med samtalebehandling forholder det seg annerledes. Terapeuter jobber forskjellig og har ulik forståelse av og tilnærming til det en pasient sliter med. For pasienten vil det også kunne være viktig at terapiens menneskesyn er forenelig med hans/hennes eget livssyn og verdier. Som ved alle typer behandling kan også samtalebehandling ha bivirkninger. Men pasienter får dessverre sjelden informasjon om behandlingen og dermed anledning til å gi et reelt, informert samtykke, når de søker slik hjelp. Her har Norsk Psykologforening og helsemyndighetene en jobb å gjøre.

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?