Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vekst i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå har fått i oppdrag å måle om avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv når sitt mål om redusert sykefravær.  De siste tallene fra SSB viser imidlertid at sykefravær fortsetter å øke.  Spesielt var veksten i legemeldt sykefravær stor i fjorårets 3. kvartal.

Totalsykefraværet steg fra 7,4 prosent i 3. kvartal 20Statistisk Sentralbyrå01 til 7,7 prosent i samme kvartal for 2002.  Mens veksten var stor i det legemeldte sykefravær, var det liten endring i det egenmeldte sykefraværet.  Dette til tross for en utvidet egenmeldingsperiode, som gir arbeidstakeren mulighet til egenmelding i åtte dager sammenhengende.

Kvinner høyest fravær
Sykefraværet blant kvinner er høyere enn hos menn.  Kvinner har et sykefravær på 9,3 prosent, mens for menn er det samme tallet 6,5 prosent.  SSB forklarer dette med sykefravær ved svangerskap og småbarnsfasen.

Inkluderende arbeidsliv
Målet i intensjonsavtalen er en redusering i sykefraværet på 20 prosent sammenlignet med 2001.  Så langt har sykefraværet økt, og man skal allerede til sommeren ha en evaluering av IA.  Sykefraværet er kun et av tre delmål, men er det lettest målbare.
-           Målet om å få flere med redusert funksjonsevne i arbeid er mer uklart formulert i avtalen og også vanskeligere å kartlegge, sier seksjonssjef Helge Næsheim ved Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk til SSB-magasinet.

Sykefraværstallene SSB gir ut er for et samlet arbeidsliv.  Et viktig punkt i evalueringen blir derfor å sammenligne IA-bedrifter med ”vanlige” bedrifter.

-           For en bedrift vil mål om på den ene siden å ha lavere sykefravær og på den andre siden å ha flere eldre og personer med redusert funksjonsevne i arbeid, som oftest være konkurrerende målsettinger. Statistikken viser at eldre arbeidstakere i gjennomsnitt har et betydelig høyere sykefravær enn yngre. Det er derfor viktig at man foretar en samlet vurdering når effekten av en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv skal vurderes, sier Næsheim.

 

[Les artikkel i SSB-magasinet]
[Se statistikk hos SSB]

a>
x;>online bookx;>online bookx;>online bookx;>

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?