Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Større og større helseforskjeller
Del artikkelen med venner og kolleger

Vi nordmenn har samlet sett fått bedre og bedre helse de siste årene, men aldri har helseforskjellene mellom oss vært så store som nå viser undersøkelser fra Folkehelseinstituttet. Inntekt, utdanning og om du er enslig eller ikke er med på å bestemme levealderen din. Bare i Oslo er forskjellene i levealder mellom enkelte bydeler like store som mellom rike land i Vest-Europa og fattigere land Øst-Europa.

Bedre helse
Ola og Kari har fått bedre helse i løpet av de siste tretti årene, men bedringen har vært betydelig større for dem med høy inntekt og høy utdanning enn for dem med lav inntekt og lav utdanning. Det vil si at det har vært en sterk økning i helseforskjellene mellom ulike sosiale grupper i samfunnet de siste tretti årene.

Urettferdig
At folk blir friskere av å ha god utdannelse og være rike enn av å ha dårlig utdannelse og være fattig. Det høres kanskje urettferdig ut, og det er vel noe som bare er fakta i utviklingsland langt unna Norges grenser, her likhetsidealet står så sterkt? Men nei, de sosiale ulikhetene og regionale helseforskjellene her i landet er også store. Forskjellene mellom de fattigste og rikeste områdene av Oslo, målt i dødelighet og forventet levealder, var like store i perioden 1971-80 som i perioden 1881-90.
Hos menn som bor på Vindern bydel i Oslo er den forventede levealderen 80 år. 3 kilometer unna Vindern, i bydelen Torshov – Sagene er den forventede levealderen bare 69 år. En forskjelle på hele 11 år. Levealderen på Vindern ligger 5 år over landsgjennomsnittet mens den på Torhov – Sagene ligger 5-6 år under.

Dette er på nivå med forskjellene mellom rike og fattige områder i England og USA.

Kriterier for god helse
Mer utdanning = mer penger, mer penger = bedre helse og flere familiemedlemmer = bedre helse. Dette er resultatene for hva som gir god helse i følge en rapport utarbeidet av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen viser at hvor høy utdanning du har henger nøye sammen med hvor mye penger du tjener, og jo mer penger du tjener desto høyere levealder og bedre helse får du.
I tillegg til høy utdannelse og ser det ut til at det å stifte familie er gunstig for helsen. Enslige kommer klart dårligst ut i undersøkelsen. De enslige har betydelig dårligere helse og de har hatt en mindre gunstig helseutvikling enn andre grupper. Samtidig som de har en mindre gunstig helseutvikling har de også hatt en mindre gunstig velstandsutvikling enn andre grupper i samfunnet.

Likhetsidealet
I Norge har likhetsidealet vært viktig i helsepolitikken i hele etterkrigstiden, på samme måte som likhet har vært viktig i skolepolitikk, samferdselspolitikk, distriktspolitikk og andre områder som har hatt betydning for folks levekår og helse. Så selv om Norge fremdeles blir oppfattet som et land der det er små forskjeller mellom fattig og rik, og hvor folk flest har det godt, ser det ut til at forskjellene mellom oss bare blir større og større også her til lands.

[Les mer hos Folkehelsa,  http://www.folkehelsa.no/publ/nyheter/2003-01-24-sosial_ulikhet.html]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>on

Legg til kommentar

01. oktober, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?