Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsmiljøundersøkelsen: nordmenn mest kontaktet utenom arbeidstid
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsmiljøet i Norge er bra sammenlignet med EU, men vi har også høyest andel som blir kontaktet av arbeidstid utenom arbeidstid.

 

Arbeidstakere som blir kontaktet gjennom telefon eller mail når de har fri, om jobbrelaterte oppgaver, er høyest i Norge sammenliknet med andre land i EU.

 

Halvparten av befolkningen

 

Nærmere 30 000 personer ble kontaktet for å bli med på testen, og nesten 50 % sier at de i løpet av det siste året har blitt kontaktet av arbeidsgiver utenom normal arbeidstid.

 

For å sammenlikne litt, har Sverige 45 %, 34 % i Danmark, og på bunnen ligger Kypros og Frankrike med 10 %. I korte ord vil det si at det er uvanlig i Kypros eller Frankrike å kontakte arbeidstaker når han/ hun har fri.

 

Men utfra rapporten går det også an til å lese at nordmenn er mest fornøyd med balansen mellom jobb og familie.

 

Usikker på konsekvensene

 

Avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, Steinar Aasnæs, er usikker på hvor mye denne kontakten har å si for balansen mellom fanmilie og jobb.

 

- Det vil kunne variere mye mellom bransjer og mellom yrkesgrupper. Mens arbeidstakere i noen yrkesgrupper kan oppleve at arbeidsgiver tar kontakt for å gi en beskjed, kan arbeidstakere i andre yrkesgrupper bli bedt om å komme på jobb når de i utgangspunktet hadde fri, påpeker Asnæss, og viser til helsevesenet som et eksempel.

 

Å måtte tre inn å jobb når man egentlig skulle hatt fri, er for de fleste tungt, og kan skape problemer. Å motta en beskjed er kanskje ikke så farlig, men det bør likevel tas alvorlig, fordi begge krever at arbeidstaker er tilgjengelig for arbeidsgiver utenom normal arbeidstid.

 

Psykososialt arbeidsmiljø

 

Utenom dette, viser også Den Europeiske Arbeidsmiljøundersøkelsen at Norge, Sverige, Danmark og Finland er blant de få landene i Europa der gjennomsnittet av de sysselsatte opplever høye krav i arbeidet kombinert med høy kontroll over egen arbeidssituasjon og høy sosial støtte. For arbeidstaker er det en perfekt løsning i forhold til ytelse på jobb og prestasjonsevne. Samtidig følger det ikke med umiddelbare negative konsekvenser relatert til helse.

 

De nordiske landene i undersøkelsen har dessuten sammen med Nederland størst grad av fleksibel arbeidstid.

 

Høy yrkesdeltakelse i Norge og Danmark

 

De to landene med høyest andel sysselsatte i EU, er Norge og Danmark. I Norge er det også høyere andel kvinner i jobb enn i EU, samtidig som kvinner i Norge oftere arbeider deltid. Norge har den laveste andelen arbeidsledige sammenliknet med EU-landene.

 

Dette kommer fram av rapporten Arbeidsmiljø i Norge og EU - en sammenlikning, som avdelingsdirektør Aasnæss ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) nylig la fram.

 

[Les mer i artikkel hos Arbeidsmiljø]

[Les mer i artikkel hos NOA]

(14.2 2008)

Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?