Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig flere uføre på grunn av psykiske lidelser.
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra NAV viser at drøyt 30 prosent av de varig uføre får uførepensjon på grunn av psykiske lidelser, og andelen øker.
 
Antall uføre øker for hvert år og stadig flere av dem blir uføre på grunn av psykiske lidelser.
-           Psykiske lidelser har overtatt som hovedårsak til uføretrygding i OECD, foran muskel- og skjelett-lidelser, sier Arnstein Mykletun, forsker ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen og i Divisjon for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Aftenposten. Han mener at psykiske lidelser er systematisk undervurdert som årsak til at folk blir uføre og underbehandlet.
                     
Mykletun tror at andelen av de som får uførepensjon er vesentlig høyere enn hva tallene til NAV viser, og sikter til ferske norske studier som viser at angst, depresjon og søvnløshet er langt sterkere risikofaktorer for å få uføretrygd enn tallene viser.
 
Mye å spare
Norge har flere uføre enn noe annet land i Europa, uten at det kan forklares medisinsk, sier Mykletun, som stiller spørsmålet om man gjør nok for å forebygge.
-           Det er pussig om man ikke kan ta seg råd til mer og dyrere behandling, siden man allerede tar seg råd til å la folk gå på uføretrygd resten av livet, sier han.
 
Fakta om uføreytelser
Totalt er det drøyt 333 500 eller ca 11 prosent som mottar enten varig uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad i Norge ved utgangen av fjoråret. Av disse utgjør kvinner nesten 58 prosent av dem som går på én av de to ytelsene.
I 2007 ble det registrert nesten 32 200 nye uføre og stadig flere av dem er under 30 år. Rundt 2240 av de nye uføre i fjor var under 30 år. Veksten i uføreytelser grunnet psykiske lidelser er størst i denne aldersgruppen.

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?