Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stress er farlig for menn
Del artikkelen med venner og kolleger

Tidspress og høyt tempo øker risikoen for psykiske plager for menn viser en studie fra Folkehelseinstituttet (FHI). Samtidig viser en undersøkelse fra Danmark at menn som stresser har stor risiko for hjertesykdom, luftveislidelser, ulykker og selvmord.
 
Menn i 40-årsalderen som velger å leve med tidspress og høyt tempo (såkalt type A-atferdsmønster) fremfor et roligere liv har økt risiko for psykiske plager sammenlignet med andre menn. Denne risikoen er fortsatt til stede etter nesten 30 år.
 
- Da mennene ble undersøkt første gang i 1972-73 var det en sterk sammenheng mellom type A-atferdsmønster og psykiske plager. Det var noe overraskende at dette atferdsmønsteret ved første undersøkelse også ga økt risiko for psykiske plager 28 år etter. Denne kunnskapen gjør det mulig å oppdage personer som har økt sannsynlighet for å oppleve psykiske plager over en meget lang tidsperiode på et tidlig tidspunkt, sier seniorforsker Anne Johanne Søgaard ved divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet.
 
Flere studier har vist at type A-atferdsmønster øker risikoen for hjertelidelser. Denne studien gir ny kunnskap fordi den viser at type A-atferdsmønster kan forutsi psykiske plager langt frem i tid.
 
Dansk undersøkelse bekrefter FHI sine funn
 
En undersøkelse gjort av det danske Statens Institut for Folkesundhed viser at stressede menn har 30 % høyere risiko for å dø tidlig sammenlignet med menn som ikke er stresset.  For kvinner finner man derimot ingen slike sammenhenger.
 
- Vi vet ikke hva kjønnsforskjellen skyldes. En faktor i denne studien kan være at menn røykte mer enn kvinner på 1980- og 90-tallet og slik ble mer utsatt. Kvinner og menn har også ulik fysiologi og dermed også forskjell i helse. Kvinnelige kjønnshormoner påvirkes av stress og det spiller inn på risikoen for kreft og hjerte-/karsykdom, sier forskningssjef Stein Knardahl ved STAMI til VG.
 
Knardahl nevner også ulikt kosthold som en mulig årsak til at menn kommer så mye dårligere ut enn kvinner i denne undersøkelsen.
 

Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?