Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mest mobbing i kjønnsdelte yrker
Del artikkelen med venner og kolleger

Mobbing forekommer hyppigere på arbeidsplasser som har et stort flertall kvinner eller menn. Det viser en undersøkelse gjort i Danmark av Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).
 
Undersøkelsen skulle undersøkelse utbredelsen av mobbing i Danmark, samt prøve å identifisere hvem som utfører mobbingen. I tillegg skulle man undersøke om forhold som kjønn, alder og arbeidets karakter påvirker risikoen for å bli utsatt for mobbing.
 
”Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller ned­vær­digende behandling, som det er svært at forsvare sig imod.”
– definisjon på mobbing brukt i undersøkelse.
 
Mer enn 3 400 personer ble spurt om de i løpet av det siste året hadde vært utsatt for mobbing daglig, ukentlig, månedlig eller aldri.
 
Samsvarer med norske resultater
 
8,3 % av de spurte svarer at de har vært utsatt for mobbing i løpet av det siste året. Av disse svarer 1,6 % daglig mens 6,7 % svarer månedlig eller av og til.
 
Hyppigheten av mobbing ligger i følge NFA på samme nivå som i de skandinaviske landene. Andelen som opplever daglig mobbing i Norge var på tidlig 90-tallet anslått til å være 4,5%, men dette tallet er nå nede i 2%.
 
Hvem mobber?
 
De fleste av de mobbede (71,5 %) svarer at de blir mobbet av kollegaer. 32,4 % rapporterer at mobbingen kommer fra deres overordnede, 6 % fra underordnede og 11,3 % opplever å bli mobbet av klienter, pasienter eller kunder.
 
Undersøkelsen viser ingen forskjeller i kjønn eller alder i forbindelse med forekomsten av mobbing. Til gjengjeld var det store forskjeller med tanke på stillingstype og jobbtype.
 
Ufaglærte arbeidere hadde den høyeste hyppigheten av mobbing (10,7 %). Blant overordnede var det samme tallet 5 %.
 
Blant faglørte anga 9,7 % at de hadde vært utsatt for mobbing, og blant offentlige ansatte var tallet 7,7 %.
 
Risikoen for å bli mobbet var størst blant to grupper bestående av personer (10,9 %) som arbeider med ting (mannsdominerte yrker) og personer (8,1 %) som arbeider med klienter eller pasienter (kvinnedominerte yrker).
 

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?