Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nedbemanning?
Del artikkelen med venner og kolleger

Finanskrisen har allerede ført til lavere aktivitet og økende arbeidsledighet. Arbeidstilsynet har samlet informasjon om arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse. Samtidig gir NHO råd til bedrifter som vurderer permitteringer.
 
Arbeidsmiljøloven gir klare regler for oppsigelser. For permitteringer er reglene derimot ikke godt samlet men finnes i hovedavtalen mellom LO/NHO, i lovverket og i etablert praksis.
 
Oppsigelse
 
En korrekt oppsigelse følger reglene gitt i Arbeidsmiljøloven, og må blant annet være skriftlig, levert til arbeidstaker personlig eller rekommandert, med skriftlig begrunnelse hvis arbeidstaker krever dette og skal være saklig begrunnet.
 
En usaklig oppsigelse beskrives i Arbeidsmiljøloven kapittel 17. Her har arbeidstakere som mener de er sagt opp uten saklig begrunnelse sine rettigheter. I tillegg finner man regler for tvistebehandling der.
 
Den siste type oppsigelse er endringsoppsigelse. Dette oppstår dersom arbeidsgiver endrer arbeidstakers stillingsinstrukser og arbeidstaker ikke godtar disse endringene. Ved brudd kan arbeidstaker vurdere å gå til rettssak mot sin arbeidsgiver.
 
Arbeidstilsynets faktasider om oppsigelse, usaklig oppsigelse og endringsoppsigelse forteller mer om hva som står i lovverket.
 
Arbeidstilsynet kan gi råd og veiledning om lovens bestemmelser om oppsigelse, men har ikke myndighet til å gripe inn i slike saker med vedtak. Oppstår det konflikt bør du søke juridisk bistand, enten individuelt eller gjennom den organisasjonen du er tilsluttet.
 
Permittering
 
NHO har opplevd mange spørsmål om reglene for permittering den siste tiden. Ordrenedgang og lavere aktivitet fører til at mange bedrifter vurderer å kutte kostnadene for en periode ved å ta ut permitteringer.
 
Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.
 
Den permitterte har fremdeles status som ansatt, og arbeidstakeren kan dermed gjeninntas i arbeidet. Permitteringen kan gjennomføres helt eller delvis ved at arbeidstiden reduseres.
 
Permitteringen kan tas i bruk når det oppstår situasjoner der den ansatte ikke kan beskjeftiges. Det er imidlertid ikke lov å bruke permittering som et reaksjonsmiddel overfor den ansatte, og skal derfor ikke forveksles med suspensjon.
 

Legg til kommentar

16. april, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?