Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ja til tjenestedirektivet
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen sier ja til tjenestedirektivet og gir dermed norske bedrifter like konkurransevilkår i EU-markedet. Samtidig lover regjeringen at direktivet ikke skal gå på bekostning av arbeidet mot sosial dumping.
 
Utredningene av tjenestedirektivet har vært positive og innen 28. desember 2009 vil direktivet være gjennomført i norsk lov.
 
– Tjenestedirektivet vil gjøre det enklere for norske bedrifter å selge sine tjenester i EU-land. Det vil også gjøre det enklere for norske bedrifter å etablere seg i EØS-området, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.
 
NHO: Vi trenger tjenestedirektivet
 
Finn Bergesen jr, adm. direktør i NHO, er svært positiv til tjenestedirektivet og mener det vil åpne opp markedene og gi bedre tjenester gjennom bedre konkurranse innen EU.
 
I motsetning til leverandører av varer har leverandører av tjenester møtt byråkrati og vanskelige prosedyrer innen EU. Tjenestedirektivet vil langt på vei åpne opp for et friere tjenestemarked.
 
- Et bedre fungerende tjenestemarked vil gi høyere kvalitet og lavere priser, slik det har skjedd for varer. Se bare hva som har skjedd etter åpning for konkurranse innen telefon og flyreiser! Kjøpere av tjenester vil dessuten få styrket sine rettigheter gjennom krav til informasjon om leverandørene, forsikringer, garantier og klageadgang. Det er dette tjenestedirektivet dreier seg om, forklarer Bergesen.
 
LO: Frykter sosial dumping
 
I sine høringsuttalelser krevde LO at regjeringen ville ta i bruk reservasjonsretten dersom det var usikkerhet rundt forhold som sosial dumping, videreføring av allmenngjøringsinstituttet, nasjonal styringsrett over viktige samfunnsoppgaver og nasjonale arbeidsrettslige spørsmål.
 
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad ga i dag svar på flere av disse punktene:
 – Tjenestedirektivet er ikke til hinder for regjeringens arbeid mot sosial dumping, eller for at vi kan organisere og finansiere offentlige tjenester på den måten vi selv finner hensiktsmessig. Direktivet pålegger oss ikke å avskaffe offentlige monopoler, og det hindrer ikke re-kommunalisering av privatiserte tjenester.
 

Legg til kommentar

16. april, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?