Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny og enklere arbeidsskadeforsikring
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen foreslår en ny og enklere arbeidsskadeforsikring. Denne skal erstatte dagens to ordninger for yrkesskadeerstatning og skal gjøre systemet enklere.
 
– Forslaget innebærer en klar forenkling i forhold til dagens to-sporede system, som av mange oppleves som komplisert og uoversiktlig. Vi legger opp til en sterkere involvering av partene i arbeidslivet, og foretar nødvendige grep for å sikre et likestillingsperspektiv i regelverket, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
To regelverk blir samlet
 
I dag må en person som er utsatt for en yrkesskade forholde seg til to ulike regelverk og to instanser i en yrkeskadesak. Forslaget som departementet nå sender på høring innebærer overgang til ett regelverk, hvor en nyopprettet arbeidsskadeenhet skal avgjøre krav om erstatning.
 
– Enkelte har opplevd å få erstatning i en av ordningene, men avslag i den andre. At man kan oppleve dette som urimelig har jeg forståelse for, og det gjør vi noe med nå, sier statsråden.
 
Endringer også i yrkessykdomsregelverket
 
Det foreslås også endringer i yrkessykdomsregelverket, som fra enkelte hold er blitt kritisert for å være tilpasset tidligere tiders mannsdominerte arbeidsliv. Det videreføres et system med en yrkessykdomsliste, men med en unntaksregel som innebærer at sykdommer som ikke er oppført på listen likevel vil kunne godkjennes som yrkessykdom. I tillegg etableres det et system for mulighet for løpende revisjon av yrkessykdomslisten hvor partene i arbeidslivet skal delta. Dagens konkrete liste er vurdert av et medisinsk ekspertutvalg i NOU 2008:11, som inngår i høringen.
 
– Jeg mener forslaget samlet sett gir den yrkesskadde bedre rettigheter enn i dag. Jevnlig revisjon av yrkessykdomslisten, vårt forslag til unntaksregel for sykdommer som ikke er oppført på yrkessykdomslisten, og en særregel for akutte skader ved personløft gir også forslaget en klar likestillingsprofil, sier Dag Terje Andersen.
 

Legg til kommentar

16. april, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?