Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utvidet rett til å sykemelde
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen ønsker å følge opp de nye reglene om dialogmøter og gir utvidet sykemeldingsrett for kiropraktorer og manuellterapeuter fra 8 til 12 uker.
 
– Regjeringen ønsker å tilpasse sykmeldingsretten til nye regler om dialogmøter. Dette er en hensiktsmessig oppfølging av de nye sykmeldingsreglene, som krever dialogmøter innen tolv ukers sykmelding, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Fra 8 til 12 uker
 
Samtidig som lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2009 endres også forskriften, slik at sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter utvides fra 8 til 12 uker. Formålet er å tilpasse sykmeldingsretten til reglene om dialogmøter.
 
– Dialogmøtets formål er å finne løsninger ved at man fokuserer på muligheter og mestring framfor videre sykmelding. Det tilsier at det kan være hensiktsmessig at kiropraktor eller manuellterapeut deltar i dialogmøtet. Dialogmøtene utgjør et nytt og viktig oppfølgingspunkt. Innføringen av dialogmøter endrer fokus, fra vekt på dokumentasjon av manglende medisinsk arbeidsevne og hva man ikke kan gjøre, til hva man faktisk kan gjøre, sier statsråden.
 
Kiropraktorer og manuellterapeuter har nå mulighet til å sykemelde dersom de kan dokumentere at sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter. Tidligere var denne muligheten forbeholdt leger etter åtte uker.
 
Etter de nye sykmeldingsreglene, som trådte i kraft 1. mars 2007, skal det innen tolv uker avholdes dialogmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Legen eller annen sykmeldende behandler skal delta i møtet dersom den sykmeldte ønsker det. Kiropraktorer og manuellterapeuter har så langt hatt sykmeldingsrett i bare åtte uker, og har derfor ofte ikke kunnet følge sine pasienter når det innkalles til første dialogmøte.
 

Legg til kommentar

16. april, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?