Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


BHT for flere
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. januar 2010 vil åtte risikoutsatte bransjer få nye krav om bedriftshelsetjeneste (BHT). Samtidig vil en ny obligatorisk godkjenningsordning tre i kraft for å sikre at BHT-ene har nødvendig kvalitet for å gjennomføre sitt arbeid.
 
– Det vil bidra til et bedre arbeidsmiljø og forebygge tidlig utstøting fra arbeidslivet at vi nå innfører bedriftshelsetjeneste i flere bransjer, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
8 nye bransjer
 
Utvidelsen av dagens bransjeforskrift om bedriftshelsetjeneste i åtte nye bransjer omfatter helse- og sosialsektoren, undervisningsbransjen, fiskeoppdrett og klekkerier, gjenvinning, vakttjenesten, frisørbransjen og kraft- og vannforsyning og tekoindustrien. Dette er risikoutsatte bransjer med store arbeidsmiljøutfordringer og belastinger, og som i stor grad preges av tidlig utstøting gjennom sykefravær og uførepensjonering.
 
Ny obligatorisk godkjenningsordning
 
En ny obligatorisk godkjenningsordning skal samtidig sørge for at bedriftshelsetjenestene har den kvaliteten og kompetansen som er nødvendig for å bidra til godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og til å forebygge utstøting i virksomhetene.
 
Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, vil regjeringen innføre en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Dette innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må knytte seg til en godkjent ordning. For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetanse og det volum vi mener er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering. Godkjenningsordningen skal forvaltes av Arbeidstilsynet.
 
– For å oppnå det faglige løftet man ønsker for bedriftshelsetjenesten, skal myndighetene også prioritere enda høyere tilsyn og veiledning rettet mot virksomhetenes bruk av bedriftshelsetjenesten, og det skal stilles tydeligere krav til arbeidsgivers bruk av tjenestene. Slik skal bedriftshelsetjenesten bli et enda bedre virkemiddel for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier statsråden.
 
Trer i kraft 1. januar 2010
 
Den nye bransjeforskriften og godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2010. Virksomhetene og bedriftsheletjenestene får dermed god tid til å forberede seg på de nye kravene. 
 

Legg til kommentar

16. april, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?