Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Eget register over hjerte- og karlidelser
Del artikkelen med venner og kolleger

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å opprette et eget register for hjerte- og karlidelser. Basert på erfaringer fra kreftregisteret vil dette kunne gi en bedre kvalitet på behandlingen og øke muligheten til å forebygge.
 
- Pasienter med hjerte- og karsykdommer har rett på samme kvalitetssikring av behandlingen og muligheter for forskning på sin sykdom som det kreftpasienter har. Jeg mener derfor det er på høy tid at hjerte- og slagpasienter får den samme oppfølgingen og behandlingen som kreftpasienter, gjennom et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
 
Største folkesykdom
 
Hjerte- og karsykdommer er den største gruppen folkesykdommer her i landet. Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken i Norge, mens hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemming.
 
Formålet med hjerte- og karregisteret er å bidra til god kvalitet i behandlingen, forskning på årsaker og overvåkning av hjerte- og karlidelser i befolkningen. Registeret vil legge til rette for bedre forebyggende helsearbeid. Registeret skal også brukes til styring av helsetjenesten slik at det kan gjøres gode, kunnskapsbaserte prioriteringer i helsepolitikken.
 
Mer kunnskap
 
Gjennom Dødsårsaksregisteret vet vi at dødeligheten av hjerteinfarkt er halvert i løpet av de siste tjuefem årene, mens dødeligheten av hjerneslag har gått gradvis ned de siste femti årene. Vi vet derimot lite om sykeligheten av hjerte- og karsykdommer. Vi vet heller ikke om nedgangen skyldes at færre rammes (forebyggingseffekt), eller om vi står overfor en nedgang i dødelighet av de som rammes (behandlingseffekt). Til sammenligning har vi i dag god oversikt over krefttilfeller og behandling og utfall av kreftsykdom fordi vi har et personidentifiserbart Kreftregister.
 
Det foreslås at registeret legges til Nasjonalt folkehelseinstitutts avdeling i Bergen. Det er beregnet et behov for minimum 10 personer og et anslagsvis budsjett på 10 mill. kroner per år for å drive basisregisteret.
 
Frist for høringsuttalelser er satt til 27. mars 2009. Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside. 
 

Legg til kommentar

07. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?