Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


NAV får beholde midlertidige arbeidsplasser
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV har gjennom 2008 og 2009 fått 320 nye stillinger for å møte endringene i arbeidsmarkedet. For å sikre at problemene ikke blir flere vil NAV derfor få beholde de midlertidige stillingene.
 
Kritikken har vært hard mot regjeringens styring av Arbeids- og velferdsetaten (NAV) fra opposisjonen. Men også Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons har kritisert regjeringen som frykter at en utsettelse av NAV-reformen vil gå utover funksjonshemmede.
 
NAV skal beholde høy bemanning
 
Flere ganger har NAV blitt styrket i 2008 og 2009. Allerede før jul fik NAV beskjed om å begynne og utlyse stillinger, og ved tiltakspakken som ble behandlet av Stortinget 13. Februar fikk etaten 320 nye stillinger for å møte situasjonen med flere arbeidsledige.
 
– Det viktigste nå er å sikre at Arbeids- og velferdsetaten i en situasjon med sterkt stigende arbeidsledighet klarer å utbetale alle livsoppholdsytelser innen fastsatte frister. Derfor kan jeg nå berolige Arbeids- og velferdsetaten og dens brukere med at etaten samlet sett får beholde den bemanningen den hadde ved inngangen av dette året, sier Andersen.
 
Det vil være opp til etaten å sørge for at bemanningsressursene blir benyttet der behovene er størst.
 
Ny Stortingsproposisjon 20. mars
 
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen legger fram en Stortingsproposisjon for Stortinget senest 20. mars.
 
– Her vil vi gi en bred gjennomgang av etaten og foreslå nye tiltak. Ett av tiltakene er at NAV får beholde midlertidige stillinger, sier statsråden.
 
For å trygge gjennomføringen av NAV-reformen, har regjeringen også utsatt iverksettingen av den nye stønadsordningen Arbeidsavklaringspenger, som opprinnelig var planlagt gjennomført fra 1. oktober 2009 til 1. mars 2010.
 
Det er bred politisk enighet om NAV-reformen. Reformen skal gi brukerne av etaten en bedre og mer hensiktsmessig oppfølging. Den er imidlertid krevende å gjennomføre, blant annet fordi det handler om en omorganisering og nyorientering av hele velferdsforvaltningen. Reformen er i den siste gjennomføringsfasen. Først fra 2010 har alle landets innbyggere fått et NAV-kontor å gå til. Likevel får de fleste brukerne i dag de tjenestene de skal ha, og mange har fått bedre og mer samordnede tjenester som følge av NAV-reformen.
 

Legg til kommentar

07. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?