Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Dårlig arbeidsmiljø kan gi depresjoner
Del artikkelen med venner og kolleger

Danske og engelske forskere slår fast at et dårlig psykososialt arbeidsmiljø øker risikoen for at man skal utvikle depresjoner. Det viser en rapport publisert av Det Nationale Forskningscenter for Arbeijdsmiljø (NFA) i Danmark.

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er depresjon den femte vesentligste årsak for tap av gode leveår. Innen 2020 regner WHO med at den vil være den nest mest vesentlige årsaken. 

Depresjoner antas å ha flere forskjellige årsaker. Blant annet viser studier at det kan være både arvelige betinget men også som en følge av sosiale faktorer som sosialøkonomisk status, alvorlige livsbegivenheter og arbeidsmiljø. 

Resultater 

Forskerne identifiserte over 3 400 aktuelle artikler i sitt arbeid. Av disse ble 14 valgt ut for analyse mellom dårlig psykososialt arbeidsmiljø og depresjon. Felles for artiklene var at de omhandlet studier som levde opp til en rekke fastlagte kvalitetskriterier, som å omfatte mer enn 100 personer og ha et mål for depresjon. 

Resultatene i artiklene var mer og mindre statistisk signifikant, men pekte alle i en felles retning. For eksempel viste flere studier at det er en sammenheng mellom ”strain” (kombinasjon av høye krav og lav kontrol) og økt risiko for depresjon. 

Effekten av høye krav var imidlertid forskjellig. I en artikkel var risikoen for depresjon 3,5 ganger så stor både for kvinner og menn ved høye krav. I en annen økte risikoen med 80% for menn mens for kvinner økte den med 40% hvis de opplevde høye krav. 

På samme måte viste to av studiene en signifikant effekt av lav kontroll, med ca 40% økning i risikoen for depresjon ved lav kontrol. Samtidig viste en tredje studie ingen effekt av lav kontrol i arbeidet. 

4 av studiene slo også fast at en høy grad av sosial støtte reduserte risikoen betraktelig for depresjon. Samtidig gjelder også det omvendte; lav sosial støtte gir økt risiko for depresjon. 

Mer forskning 

I rapporten konkluderer forskerne med at det er en sammenheng mellom dårlig psykososialt arbeidsmiljø og depresjoner. Personer som arbeider i et dårlig arbeidsmiljø har ca. dobbelt så stor risiko for å utvikle depresjoner sammenlignet med dem som jobber i et godt arbeidsmiljø. 

Forskerne slår imidlertid fast at det må gjøres flere studier for å få det totale risikobildet for depresjon som følge av dårlig psykososialt arbeidsmiljø. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet. 

[Les pressemelding fra NFA


Legg til kommentar

21. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?