Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer penger til NAV
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen innvilger nye 710 millioner kroner til NAV for å gjennomføre tiltak som skal bedre situasjonen for etaten. Tiltakene som ble presentert av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen ble tatt godt i mot av LO, FFO og NAV.

– Vi må sikre at folk får ytelsene til rett tid. Med de tiltakene vi nå foreslår gjør vi NAV i stand til å oppfylle de mål som er satt og vi ruster etaten for en situasjon med økt arbeidslediget, sier statsråd Dag Terje Andersen.
 
Tiltak på 4 områder
 
Det siste året har måloppnåelse på sentrale områder vært for dårlig. Dette gjelder ytelsesbehandlingen, tilgjengelighet på telefon og oppfølgingen av personer som mottar helserelaterte ytelser.
 
– Med proposisjonen gis Stortinget en samlet og helhetlig gjennomgang av situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten og de utfordringene etaten står overfor, sier statsråden.
 
Tiltakene som nå foreslås satt inn, kan deles i fire grupper:
  • utsatt gjennomføringstidspunkt for enkelte reformer,
  • endringer i regelverket som vil redusere saksbehandlingstiden,
  • organisatoriske tiltak og kompetansetiltak,
  • ressursmessig styrking av etaten.
 
Positive i NAV
 
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie uttaler at han er godt fornøyd med forslagene.
 
– Jeg er glad, fordi dette gir oss et veldig godt grunnlag for å fortsette innsatsen med etableringen av NAV og sørge for at ventetiden for utbetalinger går ned, sier Saglie.
 
Samtidig understreker han at etaten er godt i gang med å se på fordelingen av de nye tilskuddene. Dette skal sikre at etaten raskt skal kunne gi en bedre tjeneste.
 
 
LO: Brukerne i fokus
 
- Dette vil bety en betydelig styrking av NAV-kontorene og dermed deres muligheter til å yte service til brukerne, sier LO-sekretær Tor-Arne Solbakken i en førstekommentar til Stortingsproposisjonen om situasjonen i Arbeids- og velferdsetaten.
 
Solbakken er spesielt tilfreds med at NAV-kontorene tilføres midler slik at de kan beholde alle ansatte og også får muligheter til å øke bemanningen ytterligere.
 
- NAV er i innføringsfasen, samtidig som nedgangstidene fører til en kraftig økning i etterspørselen etter NAVs tjenester. De tiltakene som er foreslått, inkludert tiltak for bedre styring og ledelse i etaten, vil både komme brukerne til gode, og skape bedre arbeidsforhold for de ansatte.
 
FFO fornøyd
 
Flere av tiltakene som FFO tidligere har etterlyst er inkludert i regjeringens tiltakspakke. FFO er derfor fornøyde med regjeringens valg.

- FFO har i lang tid vært bekymret for den situasjonen mange funksjonshemmede og kronisk syke har kommet opp i på grunn av problemene til NAV. Vi er derfor glad for at det nå kommer tiltak som skal forbedre denne vanskelige situasjonen, sier FFOs generalsekretær Liv Arum. 
 

Legg til kommentar

07. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?